Cecot Home

Les garanties i la conformitat dels productes

Informació

 

Durant la sessió s'oferirà una exposició sobre el règim de garanties i conformitat dels productes i serveis, enfocat principalment als venedors i venedores finals.

També es detallarà quines són les responsabilitats entre l'empresa productora (fabricants, importadors, marquistes) i l'empresa venedora.

Per acabar, s'oferirà aspectes pràctics i es resoldran dubtes dels assistents vinculats a l'àmbit de Consum.