Actualitat

Membres del Club de Recursos Humans es reuneix amb la directora general de la Inspecció de Treball de la Generalitat, Mari Luz Bataller

Bataller ha presentat el pla estratègic de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020 en el marc de la reunió amb la Junta Directiva del Club. Una de les línies estratègiques és la creació del Organismo Autónomo Estatal de la Inspecció de Trabajo que dotarà de més mitjans i crearà una nova escala de subinspectors.
  • Durant la trobada també s’ha avaluat l’actuació inspectora a Catalunya en el darrer any. Els 52.000 expedients generats han esdevingut prop de 10.000 actes d’infracció.

La Junta Directiva del Club Cecot de Recursos Humans ha mantingut una trobada amb Mari Luz Bataller, directora general de la Inspecció de Treball de la Generalitat de Catalunya. En aquesta reunió s’ha presentat el pla estratègic de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, així com el nou Organismo Autónomo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

El Pla Estratègic 2018-2020, que s’emmarca en l’Agenda integral per a la qualitat de l’ocupació del Govern, s’estructura en 4 eixos -organització, qualitat en el servei, eficàcia en l’actuació i assistència i mediació- i fixa 12 objectius i 100 línies d’actuació per als propers anys.

El Pla reforça el control de la contractació temporal injustificada, de la contractació a temps parcial i dels contractes formatius. A més, per assegurar el compliment de les normes d’igualtat i no discriminació, serà prioritari actuar en l’àmbit de discriminació per gènere, es llançaran campanyes específiques, incloent-hi les referides als plans d’igualtat en les empreses, i es potenciarà la supervisió de la bretxa salarial i de la negociació col·lectiva per evitar clàusules discriminatòries.

Altres línies d’actuació previstes en el Pla Estratègic són el major control de les hores treballades i del temps de treball, el reforç d’actuacions en relació amb subcontractes i empreses multiservei, la posada en marxa de noves unitats d’Inspecció especialitzades en prevenció de riscos laborals , la supervisió de l’economia de plataformes i actuacions específiques en relació amb falsos autònoms, becaris i pràctiques no laborals i formació per a l’ocupació.

La directora general també ha presentat la creació de l’Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que permetrà configurar a aquesta com un servei comú a l’Administració General de l’Estat i a les Comunitats Autònomes, que presta serveis a cadascuna de les administracions en funció de les matèries sociolaborals de la seva competència. El nou organisme permetrà una major implicació en la Inspecció de Treball de les comunitats autònomes. Aquest organisme serà a més l’encarregat del desplegament i de la completa execució del Pla Estratègic 2018-2020.

Bataller també ha resumit l’actuació a Catalunya del cos d’inspectors en el darrer any. Així com totes les mesures que ha dut a terme per millorar-ne l’eficiència i poder controlar la despesa pública. Com a dades destacables, el cos català ha gestionat 52.000 expedients, dels quals 10.000 han implicat una acta d’infracció. Les infraccions més comunes són en un 23.9% la falta d’alta al règim general de la seguretat social, en un 9% el frau en les prestacions de l’atur, en un 7.2% la jornada i les hores extres, en un 6.8% l’ocupació d’estrangers sense residència i un 5.1% deficiències en màquines i equips de treball.

La Inspecció catalana també ha informat sobre una campanya informativa a càrrec de tècnics habilitats en l’àmbit de la prevenció de malalties psicosocials, medicina del treball, ergonomia i higiene, a aquelles microempreses, menys de 10 treballadors, que no han estat visitades en els darrers 10 anys, especialment dels sectors de la perruqueria, el tèxtil confecció, l’elaboració de vins, els centres veterinaris i la construcció, per als àmbits ambientals.

Per últim, s’ha recordat la tasca que realitza la inspecció catalana com a mediació per a la resolució de conflictes col·lectius.