Actualitat

Neix la Xarxa per a la Reforma Horària promoguda per l’Ajuntament de Terrassa

El proper dijous 14 de juny es presenta a la nostra seu de la Cecot el projecte que, dins del marc de l'Ajuntament de Terrassa, vol impulsar un espai d'intercanvi de bones pràctiques en les noves formes d'organització del temps de treball entre empreses, entitats i actors públics.

L’Ajuntament de Terrassa impulsa la creació de la "Xarxa per a la Reforma Horària", que cerca crear un espai d’intercanvi de bones pràctiques entre empreses, entitats i actors públics per aconseguir una millor gestió del temps.

Farà la benvinguda l’Antoni Abad, president de la Cecot, i en Javier Garcia, regidor de Presidència i Usos del Temps de l’Ajuntament de Terrassa. Contextualitzarà la Reforma Horària a Catalunya el Fabian Mohedano, promotor de la Reforma Horària i la presentació metodològica de la Xarxa la farà el Xavier Peralta, consultor i dinamitzador del projecte. La cloenda a càrrec de Manuel Giménez, 4t tinent d’alcalde i regidor d’Empresa, Ocupació, Legalització d’activitats, Indústria i promoció del sol industrial, Consum, Seguretat, Via pública i Protecció civil. La presentació es fa en el marc de la cinquena edició de la Setmana dels Horaris, organitzada per la Reforma Horària i que enguany se celebra de l’11 al 15 de juny, a la seu de Cecot, al carrer de Sant Pau, 6, a Terrassa, de 15.30h a 16:30h.

Els objectius que persegueix la creació de la Xarxa són: reconèixer i promoure la tasca de les empreses compromeses amb l’impuls de la reforma horària; intercanviar i difondre coneixements i experiències entre empreses en l’àmbit de la gestió del temps i la conciliació, presencial i virtual, i fer xarxa amb altres organitzacions públiques, privades i del tercer sector, en l’àmbit local i internacional, per generar sinergies i avançar conjuntament.

Aquesta Xarxa neix en un moment en el que cal implicació de tots plegats, ciutadania, entitats, empreses i administracions per a l’assoliment de l’Objectiu 2025, dintre del marc establert pel Pacte per la reforma horària, aprovat el 17 de juliol de 2017 per 110 organitzacions representatives de la societat catalana.

La Xarxa està destinada a empreses petites, mitjanes i grans de diferents sectors d'actuació, així com a entitats. Algunes de les activitats que s’impulsaran en els propers mesos seran jornades d'intercanvi d'experiències i recollida de bones pràctiques, difusió de notícies d'actualitat, tot amb relació al temps de treball i la conciliació personal, familiar i laboral. Hi haurà tres sessions de treball amb organitzacions, el 25 de setembre (16 h), 18 d’octubre (11 h) i 20 de novembre (18 h).

INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS: xavierperalta@reformahoraria.cat