Actualitat

Som membre actiu del portal Treballterrassa.cat

Com a membres del Pacte Local per l'Ocupació i del Consell de la Formació Professional de Terrassa us informem que al portal Treballterrassa.cat publiquem tota la oferta formativa i d'ocupació que gestionem per les nostres empreses associades.

A la Cecot, mitjançant l'àrea de Borsa de Treball i Formació, formem part de:

Pacte Local per l'Ocupació de Terrassa

El Pacte local per a l’Ocupació concreta la necessitat de compartir i coordinar esforços entre l’Ajuntament de Terrassa i els agents econòmics i socials de la ciutat de Terrassa amb l’objectiu comú de treballar en pro de la reactivació econòmica per a la recuperació del mercat laboral.

Consell de Formació Professional de Terrassa

El Consell de la Formació Professional és un òrgan consultiu i de participació social, creat per l’Ajuntament de Terrassa. És una plataforma estable de treball, fruit del consens, on participen tots els diferents agents educa

tius, socials i econòmics que operen a la ciutat.

I mitjançant el portal Treballterrassa.cat oferim a les persones que viuen i treballen a Terrassa tant un ampli ventall d'oferta formativa professional, com un important nombre d'ofertes de feina. Mitjançant accions de cooperació amb altres agents econòmics i la col·laboració publicoprivada ajudem a reactivar i impulsar l'activitat empresarial i econòmica al territori.