Actualitat

Compartim i assumim amb els sindicats el rebuig, que ha de ser de tota la societat, a la desigualtat i discriminació que pateixen les dones i el rebuig a la violència masclista.

Des de la Cecot creiem que la cronificació de l’atur femení i el baix resultat de les polítiques d’igualtat de gènere impulsades fins el moment, suposen una rèmora i un desaprofitament de talent que no ens podem permetre com a societat.

A la Cecot compartim i assumim amb els sindicats aquest rebuig, que entenem que ha de ser un rebuig de tota la societat, a la desigualtat i discriminació que pateixen les dones i el rebuig a la violència masclista. La major part de les empreses que representem consideren que la igualtat entre homes i dones és un repte social, que traspassa l'àmbit laboral ja que tenen clars els avantatges de comptar amb equips multidisciplinars i intergeneracionals, posant el talent molt per davant de qualsevol altre aspecte, com ho pot ser el del gènere. 

Cal dir que la legislació en matèria d’igualtat salarial és extensa i regula amb molta concreció la base per aquesta igualtat, tant a nivell estatal, europeu, com internacional. La legislació ha avançat amb més celeritat que la mateixa societat, ja que, tot i la regulació existent es continuen produint factors com ara el fet que les dones ocupin més llocs de treball en sectors menys valorats on, per tradició o perquè continuen predominant els estereotips femenins, els homes no hi han entrat, com ara el dels serveis de neteja, serveis domèstics, serveis administratius o els relacionats amb l’educació. Un altre factor és l’escassa presència de dones en llocs de direcció, que implica que no tinguin accés a les retribucions corresponents que solen ser més elevades en el mercat de treball. I un tercer factor social que afecta a la desigualtat salarial és el fet de la conciliació de la vida familiar i laboral: continua sent més freqüent entre les dones renunciar a la seva carrera professional per cura de fills o familiars. Tots aquests factors impacten en els salaris de les dones i en el seu desenvolupament professional. 

Com ja hem manifestat en més d'una ocasió no creiem que una vaga general sigui un instrument òptim i efectiu per aportar solucions reals, ni tan sols ajuda a resoldre les situacions de desigualtat i de discriminació. Després d’avui caldrà continuar treballant conjuntament amb tots els altres agents socials per aportar les seves propostes fruit del diàleg social. 

Entenem l’impacte i la repercussió pública que cerquen els sindicats i altres col·lectius de la societat per donar visibilitat a unes reivindicacions que, com ja s’ha dit, són legítimes i que l’entitat coincideix amb que s’han d’acabar assolint com a reptes socials que són, però hi ha altres tipus de mobilitzacions o accions socials, com alternativa a una vaga general, que es poden desenvolupar sense impactar sobre l’activitat econòmica i empresarial que intenta estabilitzar-se després d’un període marcat per la incertesa política. Els resultats en el seguiment de la vaga entre les dones del sector privat que representa la Cecot ha estat molt baix però sí es preveu una gran participació en les mobilitzacions i concentracions de la tarda.