Actualitat

Els Pressupostos Generals de l'Estat per al 2018 tornen a allunyar-se d’ajudar a reimpulsar l’economia i el teixit empresarial català

L’incompliment reiterat en l’execució dels PGE dels darrers anys fan que l’empresariat associat a la Cecot es mostri escèptic en el grau de compliment per al 2018.
  • Tot i considerar que la priorització de les infraestructures que marca el Govern dins dels PGE és correcta, la Cecot reitera que la intensitat de les inversions és insuficient i denuncia el greuge que suposa que l’Estat segueixi sense invertir amb la mesura necessària, un any més, en la millora d’aquestes.
  • El dèficit d’inversió afecta directament al teixit productiu, a la competitivitat de les empreses, a la mobilitat de les persones, a la capacitat de reactivació econòmica del territori. Així com a l’accidentabilitat i al medi ambient.

 

La patronal Cecot ha expressat, reiteradament, la necessitat de diàleg i debat entre els polítics i els representants dels agents econòmics per tal de poder desenvolupar polítiques que contemplin el bo i millor de totes i cadascuna de les visions de la societat per fer avançar el país de manera consensuada.

Per part del sector empresarial, la Cecot ha demanat que polítics i representants empresarials puguin establir un diàleg fluid, constant i discret que doti de realisme els objectius dels PGE en les inversions que tinguin efecte directe sobre la competitivitat empresarial. Aquesta relació continuada facilitaria, per exemple, la priorització en la inversió d’infraestructures en base al retorn de cadascuna d’elles. I no ens trobaríem, un cop més, amb un teixit empresarial incrèdul davant la proposta d’inversió en infraestructures en els PGE per al 2018.

“Qui ens assegura que els 200M d’euros de més respecte el 2017, que el Govern té previst invertir a Catalunya per al període 2018-2021, s’executaran?”, posa en dubte Antoni Abad, president de la Cecot, i afirma que “el grau de compliment dels pressupostos anteriors ha estat molt baix, recordem Rodalies, recordem accessos a l’aeroport de Barcelona, la B40 o l’ample estàndard europeu al corredor Vila-seca-Castellbisbal entre moltes partides per executar. Per tant, no hi ha res que faci pensar que aquest any el grau de compliment hagi de ser diferent”.

Segons dades de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, l’any 2015 el grau de compliment dels pressupostos va ser del 54% i l’any 2016 del 47%. I és que s’anuncien inversions per a noves infraestructures que seran impossibles de gastar ja que, en un percentatge considerable, són obres que ni es liciten. En alguns casos els projectes fins i tot encara estan per acabar de redactar. N’és un exemple el condicionament de la NII entre Tordera i Maçanet amb 8M d’euros destinats impossibles de gastar.

“No veiem als PGE per al 2018 cap obra nova, ni la proposta de reduir terminis en cap de les actuacions pendents d’executar. Cal recordar que el temps també és un  valor competitiu”,  afirma Abad. A més, els PGE 2018 no inclouen la partida econòmica pendent de traspassar a la Generalitat de Catalunya per fer front al dèficit del servei de Rodalies. D’aquesta manera s’està cronificant un incompliment important dels acords de traspàs de Rodalies. Dels 306M d’euros compromesos per Rodalies, del 2014 fins avui només s’han executat 31M d’euros i s’han adjudicat 104M d’euros. Amb aquestes dades, “com és creïble que en el que resta d’any s’executi la partida que figura als pressupostos? Haurem de començar a plantejar-nos demanar responsabilitats”.

A hores d’ara, doncs, tenint en compte el balanç entre l’anunci de les inversions i l’execució de les mateixes, res fa pensar que per 2018 el sector empresarial percebi una millora de les infraestructures que reverteixi en la millora i increment de la competitivitat de les companyies. Anunciar un increment del 17,4% en la inversió de l’estat a Catalunya per 2018 i després contrastar que en termes per càpita Catalunya es situaria en la posició 14 de 19 no reforça un canvi de percepció. Això suposaria una inversió estatal de 178,62 euros per habitant, que representa només el 82% de la inversió per càpita regionalitzada per al conjunt de l’Estat que és de 217,48 euros per habitant.

I en termes del pes de la inversió sobre el PIB regional, Catalunya es situaria en la posició 16 de 19, amb una inversió estatal equivalent al 0,60€ del PIB, front una mitjana estatal del 0,87%. (*)

Si en magnituds macroeconòmiques l’aportació de Catalunya al creixement espanyol, en termes de PIB i en termes de balances fiscals és tant transcendent, no té sentit que incomplir pressupostàriament a Catalunya s’hagi tornat “sistèmic.” Per raonabilitat s’hauria de produir la situació inversa.

 

(*) Dades extretes de l’Informe sobre el projecte de pressupostos generals de l’Estat per al 2018 elaborat per la Subdirecció General de Programació i Execució del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.