Actualitat

L’àrea de formació i recursos humans de la Cecot ha assolit una mitjana de 8.000 alumnes, 970 accions formatives per any i una valoració de 8,9 sobre 10 pel que fa a l’equip docent i de consultors.

L’equip de formadors i consultors de Cecot Formació & Desenvolupament s’han reunit per fer balanç de la gestió del primer semestre i han definit les noves línies d’actuació a partir de setembre.
  • Una de les novetats del proper curs és que tots els alumnes que estudiïn idiomes a la Cecot podran examinar-se per obtenir la titulació corresponent al Marc Europeu Comú de Referència per a llengües (MERC).

El balanç de les activitats desenvolupades per l’equip de professionals i docents de Cecot Formació durant el primer semestre de l’any han donat com a resultat un índex de satisfacció per part dels alumnes, d’un 8,9 sobre 10. “Aquest resultat és positiu i molt satisfactori per l’equip de treball”, afirma Eulàlia Martínez, directora de Cecot Formació & Desenvolupament, “però a l’hora ens posa el punt de pressió necessari per mantenir aquest nivell de satisfacció en les properes programacions. I això no s’aconsegueix fàcilment, sinó amb l’esforç i motivació dels prop més de cent-cinquanta col·laboradors i col·laboradores que conformen l’equip actualment”.

L’àrea de formació de la Cecot ha reunit aquesta setmana l’equip de formadors i consultors per posar en comú els objectius assolits durant els primers mesos de l’any i per treballar de forma conjunta la programació del proper semestre. En els darrers deu anys, Cecot Formació & Desenvolupament han assolit una mitjana de 970 accions formatives a l’any de les que s’han beneficiat 8.000 alumnes anualment, també de mitjana. El punt més destacable és l’alta valoració d’aquests alumnes pel que fa a l’equip de formadors de qui destaquen l’alta professionalitat de l’equip docent que, en aquests moments, compta amb cent-cinquanta professionals, especialistes en les seves àrees i que compaginen la docència amb l’exercici de la seva activitat professional. “Aquest aspecte facilita molt l’aplicabilitat dels continguts pràctics ja que els professors coneixen la realitat del sector, ja siguin eines, metodologies, programaris, canvis normatius o legislatius, tendències, casos reals, etc. de l’àmbit sobre el que estan oferint coneixements”, explica Martínez, qui afegeix que “la nostra vinculació amb la Cecot ens permet estar informats constantment dels canvis normatius i les millores o innovacions que es produeixen en tots els àmbits empresarials. Això ens permet adequar continguts en el mateix moment en que es produeixen els canvis i avançar-nos a les necessitats de l’empresa”.

Des de la posada en marxa de Cecot formació l’any 1996, l’entitat ha donat servei en formació o consultoria de recursos humans a 12.447 empreses catalanes. Martínez afegeix que, “de fet, durant el primer semestre d’enguany hem impartit cent-dos cursos a mida a les empreses, i aquesta és la via que continuarem potenciant partir de setembre. El treball conjunt d’anàlisi de les necessitats de cada empresa i l’adaptació dels programes formatius per assolir els seus objectius és clau per ajudar-les a esdevenir més competitives, que és una de les raons de ser de la Cecot”.

Una de les novetats que ha transcendit de la reunió és que a partir de setembre, Cecot Formació & Desenvolupament serà Centre Examinador d’Oxford University i, per tant, tot l’alumnat que es formi en idiomes a la Cecot podran examinar-se per obtenir la titulació corresponent al Marc Europeu comú de referència per a les llengües (MERC). Fins el moment, només hi havia un punt de certificació d'Oxford University a Terrassa, bàsicament dirigit a alumnes de la comunitat educativa. A partir de setembre l'àmbit empresarial i professional tindrà de referència Cecot Formació per certificar el nivell de llengua anglesa segons el MERC.

Fotografia durant la reunió anual de formadors