Actualitat

Les empreses es plantegen fer extensiu a altres departaments i unitats l’aplicació de la retribució variable.

Les empreses es plantegen fer extensiu a altres departaments i unitats l’aplicació de la retribució variable; un sistema que tradicionalment s’ha aplicat en els equips de vendes i departaments comercials.
  • Èxit de participació al seminari de salari variable organitzat per Cecot Formació

Cecot Formació ha impartit un seminari sobre com confeccionar la part variable del salari perquè aquest sigui eficaç i motivador des de la visió dels objectius, és a dir, més enllà d’una visió estrictament entesa com de recursos humans.

El principal objectiu d’aquesta formació ha estat el de donar eines als empresaris i/o responsables de departaments per treballar una component variable del salari, en funció de resultats, que sigui realment avantatjosa per a les empreses alhora que motivadora pels seus treballadors i treballadores.  En el marc del seminari s’han analitzat diferents sistemes per trobar els més eficaços i que, la component variable del salari, només destinada tradicionalment als comercials, sigui aplicable a qualsevol departament o unitat de les empreses.

La retribució variable és un conjunt de sistemes que tenen com a característica comú l’existència d’una compensació monetària no consolidable que perceb un/a treballador/a i que es determina per la consecució d’uns objectius mesurables i que la seva quantitat varia segons els resultats assolits en un període de temps determinat. L’ús de la retribució variable es converteix en un veritable avantatge competitiu en les empreses ja que implica fer partícips als professionals dels resultats obtinguts per les seves actuacions, que al mateix moment tenen una repercussió directa en els resultats de les organitzacions.

El perfil dels assistents ha estat, fonamentalment, de directius i comandaments intermitjos, cada vegada més interessats en motivar els seus professionals i assolir els objectius de les seves empreses i/o organitzacions.

Per Ramón Esteban, docent que ha impartit el seminari, “els salaris variables o sistemes de comissions tenen per objectiu motivar els professionals i assolir els objectius de l’empresa, però no tots ho aconsegueixen. Això es degut a diferents factors: no ser realment motivadors, ni estar alineats amb els propis objectius de l’empresa”. Cada empresa hauria d’analitzar i treballar diferents sistemes per arribar al més òptim, i que aquest pugui ser efectiu i aplicable, tant al departament comercial, com a qualsevol altre.

 

Ramón Esteban Magaña és CEO de Consultoria KOYMARK, Enginyer T. Telecomunicacions, Màster en Direcció de Vendes, més de 20 anys dirigint i formant equips comercials. Consultor d'empreses en àrea de vendes i formador a la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, FEGP (Fed. Empresaris Gran Penedès), Diputació de Barcelona, Barcelona Activa, SOC (Certificats de Professionalitat i formació continua), Ajuntaments, Associacions de comerciants i empreses privades.

Fotografia seminari salari variable

SERVEIS DESTACATS: