Actualitat

Organitzacions empresarials presenten a Brussel·les una denúncia per Ajudes d’Estat en l’estructura tarifària de peatges elèctrics

Des de fa anys existeix una discriminació territorial quant als costos d'electricitat que les empreses espanyoles han de suportar en la seva activitat industrial sense que els diferents executius del Govern d'Espanya hagin implementat cap mesura correctora.

Amb l'acord aconseguit a l'inici de l'any entre el PP i el PNB, que inclou un canvi de tarifa energètica en les línies de distribució de tensió entre 30 i 36 kV, s'agreuja encara més la desigualtat.

El resultat d'aquesta decisió política és una estructura tarifària de peatges que lluny de beneficiar per igual a les 5.800 empreses afectades, només tindrà incidència en 1.250 d'elles, en la seva majoria situades al País Basc i Andalusia. En preus del 2016, el benefici consta d'una reducció del 43% del cost del MWh per a aquestes empreses.

Les organitzacions empresarials consideren que la decisió és únicament de caràcter polític, que afecta a la competitivitat de les empreses i atempta directament contra la unitat de mercat, tan reclamada per part de les forces polítiques al Congrés.

 

Les organitzacions empresarials AEPCRO-Associació d’Empreses i Propietaris de Can Roqueta, Cecot, CEDAC-Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya, Centre Metal·lúrgic, Confederació Catalana de la Fusta, Federació Empresarial del Metall, Gremi de Tallers de Reparació i Venda d’Automòbils i Recanvis de Sabadell i Província de Barcelona, l’Institut Industrial Tèxtil, RETAILcat-Unió d’empreses del Retail a Catalunya i la Unió Empresarial Metal·lúgica, han interposat de forma conjunta una denúncia per Ajudes d'Estat, a instàncies europees, en relació a l'actuació del Govern d'Espanya en l'estructura tarifària de peatges d'accés a les xarxes elèctriques.

Les entitats denunciants són associacions empresarials que aglutinen i representen els interessos de més de 50.000 empreses, de les quals 500 són indústries usuàries dels serveis d'electricitat afectats per la mesura que impugna la mateixa denúncia, dels sectors tèxtil, metall, químic, fusta i distribució. En aquestes empreses el consum energètic i, especialment el d'electricitat, tenen una importància estratègica ja que suposa una part rellevant dels costos industrials i per tant de les despeses d'explotació.

Des de fa anys existeix una discriminació territorial quant als costos d'electricitat que les empreses espanyoles han de suportar en la seva activitat industrial, degut fonamentalment a l'estructura tarifària dels peatges d'accés a la xarxa elèctrica. Aquesta és una discriminació que el sector empresarial ja ha denunciat reiteradament sense que s'hagi implementat cap mesura correctora per part dels diferents Governs; és més, no només no s'ha procurat corregir aquesta desigualtat sinó que ara es pretén una nova reforma que, lluny d'igualar les condicions en què les empreses han de competir, agreuja encara més aquesta desigualtat existent.

Ens referim a la reforma de l'estructura tarifària de peatges d'accés a les xarxes elèctriques, supressió de la tarifa 6.1B per englobar les tensions de 30 a 36kV a la tarifa 6.2, continguda en l'acord de 36 punts signat entre el Partit Popular (PP) i el Partit Nacionalista Basc (PNB) per a l'aprovació dels pressupostos de l'Estat 2017.

La situació actual, agreujada amb aquesta reforma, comporta una notable disminució del cost d'adquisició de l'electricitat per a empreses situades en determinades regions de l'Estat espanyol i, per tant, els efectes de la mesura són, a criteri de les organitzacions empresarials, selectius territorialment i poden constituir una Ajuda d'Estat en favor de les empreses beneficiades que competeixen a nivell de tot el territori comunitari.

 

Antecedents

L'any 2013, amb la llei 24/2013, l'estructura tarifària de peatges estava definida en dos trams: una corresponent a la banda de tensió entre 1kV-36cV i una altra 36kV-72,5kV amb els mateixos peatges per a totes les empreses connectades a cadascuna de les bandes.

Amb el Reial decret 1054/2014 es va crear un nou rang tarifari per a tensions d'entre 30kV i 36kV, la qual cosa va implicar ja en el seu moment una rebaixa del 16% per a les indústries que estaven connectades en aquest tram intermedi de tensió. Aquesta mesura estava basada en una decisió purament política perquè no existeix cap criteri tècnic que avali aquesta distinció tarifària entre l'accés en cas de tensions d'entre 1kV a 30kV i les que van de 30kV a 36kV.

Com a resultat d'aquesta decisió política tenim avui una estructura tarifària de peatges que beneficia a les empreses connectades amb tensions de 30kV a 36kV (sobretot del País Basc) per sobre d'altres territoris connectats amb tensions de 1kV a 30kV (com Catalunya, Aragó i Extremadura), sense que hi hagi causa econòmica ni tècnica per a això.

 

Una Ajuda Estatal Selectiva

Així doncs, es produeix una discriminació entre les empreses segons qual sigui la tensió d'accés, i aquesta discriminació és per territoris. La discriminació tarifària afavoreix a empreses acollides a la tarifa 6.1B amb subministrament elèctric superior a 30 kV i inferior a 36kV, creant una major diferència amb els subministraments contractats a la tarifa 6.1A amb tensió de subministrament inferior a 30 kV i potencia contractada major de 450 kV.

Les empreses no tenen la possibilitat d'escollir la tarifa, ja que això depèn de la tensió de la xarxa de distribució que hagi instal·lada a la zona on se situen. La decisió sobre el tipus de xarxa de cada zona la va adoptar l'empresa elèctrica que operava a la zona i que va ser la responsable de construir aquesta infraestructura. Així doncs, a Espanya conviuen diversos tipus de xarxa segons la part del territori.

La plataforma kV25/30 xifra en 5.800 empreses les que actualment estan sotmeses a les tarifes 6.1A i 6.1B. El canvi a la tarifa més reduïda 6.2 beneficiarà tan sol a 1.250 empreses, situades en 6 de les 17 comunitats autònomes espanyoles: 790 empreses al País Basc, 42 empreses a Navarra, 17 empreses a Cantàbria, 11 empreses a Astúries, 33 a Castella i Lleó i, finalment 357 empreses a Andalusia, els qui obtenen un avantatge econòmic consistent en la reducció del cost del subministrament elèctric. Si partim dels preus d'electricitat registrats en 2016, les empreses beneficiades reduirien encara més el cost del MWh en un 43%. Segons informacions proporcionades pels propis mitjans de comunicació, la mesura pot suposar un estalvi econòmic de 50 milions d'euros anuals a les empreses del País Basc.

De les 4.450 empreses que no poden beneficiar-se de la tarifa 6.2, hi ha 3.277 companyies que estan situades a Catalunya i la resta estan ubicades a Aragó i Extremadura.

 

Una denúncia per Ajudes d’Estat 

Amb la denúncia, presentada a la Direcció general de la Competència de la Comissió Europea, les entitats empresarials no només sotmeten a la seva consideració l'actuació del Govern d'Espanya en relació a l'estructura tarifària de peatges d'accés a les xarxes elèctriques, sinó que a més consideren que la seva actuació contravé la normativa comunitària i constitueix una ajuda d'Estat il·legal segons l'article 107 del Tractat Fundacional de la Unió Europea.

L'encarregada de coordinar l'equip jurídic que ha elaborat i tramitat la denúncia, és la mateixa advocada que va gestionar la denúncia per Ajudes d'Estat també a Brussel·les sobre el CASTOR, l'advocada Asun Cirera.

Cirera està convençuda que la denúncia compleix amb els cinc preceptes necessaris perquè la CE l'accepti i plantegi una investigació al respecte: ha de tenir origen d'Estat; ha de constituir un avantatge; ha de ser selectiva; ha d'afectar a la competència i als intercanvis entre Estats Membres i, finalment, la mesura no ha de ser compatible amb el Mercat Únic.