Considerem que malgrat l’increment a Catalunya de 3.353 nous afiliats a la Seguretat Social el mes de novembre, la tendència en la contractació continuarà alentint-se els propers mesos

La darrera enquesta realitzada per la Cecot a les empreses associades per determinar l’impacte de la Covid-19, reflectia que el 75% d’aquestes tenen previst mantenir plantilla per al proper any i que la previsió d’un 16% és reduir-la. Aquest indicador ja serveix per preveure una ralentització en les contractacions i una reducció de l’ocupació.
  • Des de març, un 29% d’empreses enquestades va afirmar no haver pres cap mesura laboral arrel de la Covid-19. Del 23% que sí van confirmar haver aplicat mesures laborals diferents al teletreball, en un 52% dels casos han estat acomiadaments.  
  • L’entitat insisteix a que cal equilibrar la gran concentració d’esforços en polítiques passives, assistencial, amb les actives. Proposa aportar recursos directament a les empreses i als autònoms perquè continuïn pagant als seus treballadors, assegurant-los uns ingressos mínims (70-80%), i al mateix temps conservar millor la capacitat productiva i el teixit empresarial.

Segons les dades publicades avui pel ministeri de Treball, Catalunya va registrar al novembre 189 aturats més que el mes anterior només un +0,04% respecte al mes d'octubre però 94.566 més que al novembre de l'any passat, cosa que significa un augment del 24,24% malgrat aquest increment s’ha vist moderat. En total, a Catalunya hi ha 484.748 persones registrades a les llistes de l'atur.

A Espanya, al tancament del mes de novembre, hi havia 3.851.312 persones a l’atur, un 0,66% més que a l'octubre i un 20,42% més que al novembre de l'any passat. En total, 25.269 aturats més que al mes d'octubre.

D'altra banda, la Seguretat Social va tancar el mes de novembre amb un augment de 3.353 afiliats a Catalunya respecte el mes anterior, cosa que ha situat el nombre d’afiliacions mitjana en 3.378.995. A tot Espanya la Seguretat Social va tancar el mes novembre amb un augment de 31.639 afiliats (+0,2%), cosa que va situar el nombre total d'ocupats en 19.022.002, segons dades del ministeri.

En relació als ERTO, segons dades proporcionades avui per Enric Vinaixa, director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, a Catalunya hi ha actualment 196.359 persones treballadores afectades per un ERTO i 38.945 empreses que mantenen els expedients actius. El mes de novembre el nombre d’expedients han incrementat com a conseqüència de les restriccions a l’hostaleria i al comerç.

 

Posicionament Cecot

L'ús dels ERTO com a mecanisme temporal ha resultat efectiu per reduir la destrucció d’ocupació per impacte de la pandèmia i ha ajudat a parar el cop, possibilitant un escenari on les empreses puguin reactivar l'activitat productiva de manera progressiva i dotant de liquiditat a les persones treballadores.

Tanmateix, aquest mecanisme pateix de deficiències en la prestació del servei que han aflorat en la darrera enquesta que la Cecot ha realitzat entre les empreses associades. De les respostes s’extreu que un 53% dels enquestats ha presentat un ERTO, dels quals, en un 52% han estat per Causa de Força Major. I la dada preocupant és que el 32% de les empreses que han presentat ERTO afirmen que tenen personal que encara no ha cobrat la prestació.  En aquest sentit la patronal ha traslladat al SEPE la dada i li ha demanat una solució urgent per la delicada situació en la que es troben una immensa majoria d’aquests treballadors i que s’acaba traslladant a les empreses, que també pateixen fortes tensions de tresoreria (39%).  

En l’àmbit laboral, l’enquesta també projecta un estancament en la contractació per al 2021 entre les empreses associades. En aquest sentit, el 75% d’empreses preveu mantenir la plantilla per al proper any i un 16% preveu reduir-la. Aquests percentatges ja fan preveure una ralentització en les contractacions i un estancament de l’ocupació els propers mesos.

De fet, l’Observatori Laboral núm. 35 elaborat per la Fundació Cecot Persona i Treball corresponent al tercer trimestre d’aquest any projecta un descens d’ofertes de feina entre les empreses associades a la Cecot d’un 41% respecte del 2n trimestre i un descens d’ofertes d’un 49% respecte del 3r trimestre del 2019. És important consignar l’impacte que la COVID-19 està tenint en la gestió de les ofertes de feina.

La major part d’ofertes de feina del tercer trimestre gestionades per la Borsa de Treball de la Cecot s’han realitzat des de l’àrea industrial i l’àrea d’administració, ambudes suposen un 30% cadascuna d’ofertes realitzades entre juliol i setembre d’enguany. La tercera posició ha estat per l’àrea de logística, amb un 9% del total d’ofertes, i l’àrea de Vendes i Màrqueting, i l’àrea de Producció han arribat al 7% del total d’ofertes gestionades el 3r trimestre.

Les ocupacions més demandades en el 3r trimestre a la Borsa de Treball han estat:

Àrea Industrial: Electromecànica; Manteniment industrial; Torneria i Soldadura.

Àrea d’Administració: Auxiliar d’Administració –perfil generalista; Personal tècnic d’Administració i Administració de Personal.

Àrea de Logística: Xofers –nacionals i internacionals i Personal repartidor.

Àrea Vendes i Màrqueting: Comercial – Vendes; Personal d’Exportació i Personal de Màrqueting.

Àrea de Producció: Personal Operari de producció i Peonatge de producció.

 

En quant a la tipologia de contractes, destaca que el 23% de les ofertes de feina gestionades per la Borsa de Treball de la Cecot el tercer trimestre de 2020 han ofert contractació indefinida, xifra que suposa 7 punts percentuals més respecte del segon trimestre.

 

La Cecot creu necessari actuar amb celeritat i, de manera consensuada administració i agents socials i econòmics, per equilibrar el que considera una excessiva concentració d’esforços en polítiques passives (assistencials), molt necessàries sens dubtes, però que no han d’anul·lar els esforços en les polítiques actives. Hem d’evitar retrocedir a les polítiques socials dels anys 80 i concentrar tots els esforços en ajuts directes als damnificats. Fora molt més positiu injectar aquests recursos a les empreses i als autònoms a canvi de pagar nòmines i conservar llocs de treball; aportar recursos directament a empreses i autònoms, assegurant-los uns ingressos mínims (70-80%), i al mateix temps conservar millor la capacitat productiva i el teixit empresarial.

SERVEIS RELACIONATS: