La Cecot posa en marxa l’Oficina de “Compliance” per orientar i assessorar les pimes i autònoms catalans en la correcta implementació de normatives i evitar sancions

El “Compliance” és un aspecte important de la gestió de riscos d'una empresa, ja que l'incompliment de les lleis i regulacions pot tenir conseqüències greus, com ara sancions financeres, pèrdua de confiança de la clientela i crisis de reputació.
  • Alba: “amb l’Oficina de Compliance finalitzem l’objectiu d’articular serveis de valor adreçats a les nostres pimes i autònoms per reforçar i complementar la seva gestió. Hem de pensar que disposen de menys recursos interns per fer front a molts dels requeriments socioeconòmics que se’ls plantegen, des del finançament, la gestió dels recursos humans fins al compliment de la gran quantitat de normativa vigent”.    
  • Amb l’activació de l’Oficina de Compliance, la Cecot conclou una fase en la prestació de serveis de valor per la via de la professionalització i l’expertesa iniciada amb l’Oficina per a la transició energètica i seguida per l’Oficina de Finançament i l’Oficina d’Igualtat.

La patronal catalana Cecot ha donat a conèixer aquesta setmana, la seva nova Oficina de “Compliance” entre les empreses associades. Amb aquesta nova finestra la patronal posarà a l’abast dels autònoms i pimes catalanes, serveis d’assessorament en corporatecompliance, informació al dia sobre novetats legislatives i nous requisits en matèria de compliment normatiu, així com orientació a l’hora que les empreses hagin de posar en marxa el canal ètic o de denúncies, els codis de conducta, elaborar i implementa el seu model de prevenció de delictes. L’Oficina també contempla la possibilitat d’elaborar polítiques internes, auditories o formació a mida, entre d’altres.  

El corporate compliance és un aspecte important de la gestió de riscos d’una empresa, ja que l’incompliment de les lleis i regulacions pot tenir conseqüències greus, com ara sancions financeres, pèrdua de confiança de la clientela i crisis de reputació.  

“Les noves lleis i les seves modificacions fan del compliment normatiu una tasca cada cop més complexa i exigent, i tot un repte per a les petites i mitjanes empreses”, explica el secretari general de la Cecot, Oriol Alba, “nosaltres representem fonamentalment teixit pime i aquestes empreses sovint compten amb uns recursos interns molt ajustats com per poder integrar en els seus processos productius, i en el seu dia a dia, accions de millora social o temps per complimentar documentació i procediments derivats d’una sobre regulació i complexes requisits administratius. Aquesta és la nostra funció, esdevenir una eina, un instrument al servei d’aquestes empreses per ajudar-les a fer passes endavant i consolidar-se”.  

Actualment, en un entorn d’alentiment econòmic, una de les principals preocupacions de les empreses demana mantenir l’activitat i els llocs de treball, així com garantir la seva viabilitat donat l’elevat grau d’incertesa econòmica amb què han de gestionar el seu dia a dia. Tenint en compte l’impacte que aquesta incertesa té especialment sobre microempreses i pimes, la Cecot es fa seu el compromís d’ajudar-les en la seva gestió per al compliment de les normatives vigents i evitar les sancions derivades d’una implementació incorrecta.  

L’equip tècnic de l’Oficina de “Compliance” està liderat per l’assessora de la Cecot,  Sandra Soler.  

La Sandra és Llicenciada en Dret per la UB. Titulada en Assessoria i Gestió Tributària per ESADE. Titulada en Direcció i Administració d’Empreses per la EUNCET. Diplomada com a Tècnic Especialista en Responsabilitat Penal de les persones Jurídiques i com a mediadora civil, mercantil, penitenciària i de mediació organitzacional. Ha estat secretaria de la Junta Arbitral provincial de Barcelona.

És Sòcia Directora de l’empresa Soler Compliance on exerceix el càrrec de Responsable dels Serveis de Compliance Corporatiu i l’Assessorament en la Implementació de Models d’Organització i Gestió de Delictes a les empreses.

“Amb la presentació d’aquesta Oficina de “Compliance” tanquem una fase en la prestació dels nostres serveis de valor, dirigits especialment a autònoms i pimes, que vam iniciar amb l’Oficina per a la transició energètica de les empreses, l’Oficina de Finançament, Ajuts i Subvencions i l’Oficina d’Igualtat”, concreta Alba, “hem de fer els possibles per recolzar activament el nostre teixit empresarial perquè no només es consolidi, sinó que creixi. La gran majoria del nostre teixit productiu està conformat per microempreses que són grans especialistes i compten amb empresaris que son tècnics experts, però que necessiten més professionalització a l’hora de gestionar una empresa o un negoci. Una persona al capdavant d’una microempresa difícilment serà coneixedor de l’ampli ventall que s’obre en l’àmbit del finançament, més enllà del que li pugui aconsellar la seva entitat financera; i no podrà convertir-se de la nit al dia en director de màrqueting, de vendes, de recursos humans, de comptabilitat, fiscalitat... Les Oficines especialitzades que hem creat des de la Cecot van en aquesta línia de dotar d’eines, d’orientació i acompanyament en àmbits empresarials a les pimes catalanes”.

Oficina de “Compliance” de la Cecot: www.cecot.org/compliance