Cecot Formació i Desenvolupament forma les empreses en l’adopció de mesures per garantir el propòsit de la Llei orgànica de la llibertat sexual

La Cecot posa en marxa la primera acció de formació en igualtat per empreses des de la recent presentació de la seva nova Oficina d’Igualtat dirigida a pimes.

Més d’una setantena de persones han participat d’una jornada virtual de tres hores organitzada per Cecot Formació i Desenvolupament amb l’objectiu de donar resposta a les empreses en relació a la Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, sobre garantia integral de la llibertat sexual. La llei, que va entrar en vigor el passat 7 de setembre de 2022, contempla l’obligatorietat per part de les empreses de promoure condicions de treball que evitin la comissió de delictes i altres conductes contra la llibertat sexual per la igualtat efectiva d’homes i dones. Així doncs, les empreses i organitzacions han d’adoptar mesures procedimentals internes per prevenir conductes i violències sexuals en l’entorn laboral i també han d’establir canals de denuncies o reclamacions. La llei també especifica que les empreses, més enllà de promoure la sensibilització i oferir formació per la protecció integral contra les violències sexuals, també hauran d’incloure en la valoració de riscos dels diferents llocs de treball ocupats per les seves treballadores, la violència sexual entre els riscos laborals concurrents.

Documents com el pla d’igualtat, el registre retributiu i el protocol contra l’assetjament sexual ja formen part del dia a dia de les empreses. En quins casos són obligatoris, quines característiques han de tenir, la seva redacció i de quina manera han de presentar-se davant l’administració són algunes de les respostes que la Cecot ofereix, a partir d’ara, a les seves empreses.

Per tal de donar resposta a les necessitats i els dubtes empresarials per donar compliment a la norma, Cecot Formació i Desenvolupament ha impartit una jornada virtual on els advocats experts en responsabilitat penal, Sandra Soler, i en compliance laboral, Joan Arrese, han explicat, entre altres, les principals novetats legislatives així com aspectes més concrets de cara a la seva implementació en les estratègies empresarials. La jornada ha abordat aspectes d’interès per part dels assistents com les pautes per elaborar un pla d’igualtat, l’establiment o anàlisi del sistema intern d’informació o del canal de denúncies i les responsabilitat de l’administrador/a si s’obvia la implantació d’un model de prevenció de delictes o compliance penal. Aquesta jornada ha estat destinada fonamentalment a perfils directius, persones empresàries, professionals en l’assessorament fiscal i laboral, caps d'administració, de recursos humans, de prevenció de riscos laborals, de qualitat, entre altres, interessats en conèixer i estar al dia de les darreres novetats relacionades en aquests àmbits.

Segons Soler, "l’ètica és la base del compliance. En l’actualitat, dirigir una organització sense un model de compliment corporatiu en tots els seus àmbits és com conduir un cotxe sense portar el cinturó de seguretat ben cordat, ja que les conseqüències poden ser molt greus. Hem de veure el compliment normatiu no tan sols com un avantatge competitiu sinó que hem de gaudir de les seves bondats; com quan pugem una muntanya i fem un sobre esforç però tanmateix la satisfacció posterior ens compensa molt més ja que ens sentim més saludables. El compliment normatiu ens ajuda a  tenir una millor reputació ja que les parts vinculades ens percebran com una empresa transparent i ètica. L’èxit a llarg termini s’assoleix amb un comportament irreprotxable i exemplar”. 

Arrese afegeix que “les organitzacions empresarials, implantant les noves mesures i protocols en matèria d’igualtat de tracte i oportunitats, de garantia integral de la llibertat sexual, de no discriminació i de protecció de les garanties dels drets de les persones del col·lectiu LGTBI redueixen àmpliament la bretxa entre gèneres, optimitzen el clima laboral i preserven en el món de l’empresa a tots els col·lectius diversos”.

La jornada promoguda per Cecot Formació i Desenvolupament és una acció de formació en igualtat que s’emmarca en una de les línies estratègiques que l’entitat ha articulat mitjançant una Oficina d’Igualtat i que va presentar públicament el passat 7 de març. Més enllà dels coneixements sobre l’elaboració de plans, protocols i registres, cada vegada més les empreses requereixen que les seves plantilles es capacitin en aquesta àrea, en àmbits com la corresponsabilitat, l’equitat salarial i la perspectiva de gènere. 

Amb l’Oficina d’Igualtat, la Cecot posa a l’abast de les empreses catalanes serveis d’assessorament, consultoria i formació sobre igualtat, un àmbit que cada vegada pren més rellevància al si de les organitzacions.

 

Sobre els ponents

Sandra Soler és advocada especialista en responsabilitat penal, Llicenciada en Dret per la UB. Titulada en Assessoria i Gestió Tributaria per ESADE i en Direcció i Administració d’Empreses per la EUNCET. Diplomada com a Tècnic Especialista en Responsabilitat Penal de les persones Jurídiques i com a mediadora civil, mercantil, penitenciaria i de mediació organitzacional. Ha estat secretaria de la Junta Arbitral provincial de Barcelona.

És sòcia directora de l’empresa Soler Compliance on exerceix el càrrec de responsable dels Serveis de Compliance Corporatiu i l’assessorament en la Implementació de Models d’Organització i Gestió de Delictes a les empreses.

Joan Arrese és advocat compliance laboral, soci de Soler Compliance i de Forma & Compliance. Advocat Compliance Corporatiu i associat a la Word Compliance Association, presideix el Comitè de Treball de Compliance Laboral i Diversitat. És també consultor de plans d'igualtat i formador en matèria d'igualtat, diversitat i tipologies d'assetjament.

Cecot Formació i Desenvolupament forma les empreses en l’adopció de mesures per garantir el propòsit de la Llei orgànica de la llibertat sexual