La Cecot rebutja la reducció de jornada de treball a 37,50 hores setmanals i adverteix dels seus impactes negatius en el teixit pime

La Patronal Cecot es manifesta en contra de la proposta de reduir la jornada efectiva de treball a 37,50 hores setmanals, argumentant que aquesta mesura no garanteix un increment de la productivitat i, en canvi, incrementa els costos laborals de les empreses en un moment d'inflació creixent i alentiment econòmic en alguns sectors clau.
  • A més de la preocupació pels efectes econòmics, la Cecot subratlla la importància de la negociació col·lectiva i alerta sobre com les intervencions governamentals estan erosionant l'autonomia de les parts negociadores, afectant tant els sindicats com les patronals. La patronal destaca que la reducció de la jornada de treball, sense una correspondència en la disminució dels salaris, pot impactar de manera significativa en les empreses, especialment en aquelles amb poc valor afegit o una forta dependència de la mà d'obra.

A l’espera de conèixer el text final, la patronal Cecot es posiciona en contra de la reducció de la jornada efectiva de treball a 37,50 hores setmanals, contemplada en l'acord de govern de coalició entre PSOE i SUMAR per diversos motius fonamentals que afecten no només les empreses, sinó també les dinàmiques de la negociació col·lectiva i l'autonomia de les parts negociadores, sindicats i patronals. Aquesta mesura, tot i que sota l'aparença de millorar les condicions laborals, no ofereix garanties d'incrementar la productivitat i, en canvi, incrementa els costos laborals de les empreses, sobre tot el teixit pime, fent-les més vulnerables en un context d'inflació creixent i alentiment de l'activitat econòmica. D’altra banda l’entitat veu en aquesta proposta un nou intent d’apropiar-se dels àmbits que corresponen als representants d’empreses i treballadors i que està reconegut a la pròpia Constitució Espanyola. 

Cal assenyalar que recentment ja s'han implementat reduccions de la jornada de treball efectiva, com l’ampliació de permisos laborals que es van introduir a través del decret llei 5/2023 el passat 28 de juny, i que preveia la Llei de famílies. Ara, aquesta nova proposta de reducció anual de la jornada efectiva de treball, sense una reducció corresponent del salari, té com a conseqüència directa l'increment dels costos laborals de les empreses. Això és particularment feixuc per a les empreses en branques d'activitat amb poc valor afegit o que depenen de la utilització massiva de ma d'obra, ja que podria posar en perill la seva competitivitat i la seva capacitat per a generar llocs de treball.

A més, volem subratllar la importància de la negociació col·lectiva com un mitjà fonamental per definir les condicions laborals i salarials, i aquest tipus d'intervencions per part dels governs estan erosionant la capacitat de les organitzacions sindicals i patronals per a gestionar les relacions laborals de manera autònoma. La proliferació de regulacions laborals a través de decrets i acords per a l'ocupació està restringint el marge de negociació de les organitzacions sindicals territorials i patronals, minvant la capacitat d’aquestes organitzacions per adaptar-se a les noves necessitats del mercat de treball.

Finalment, des de la Cecot es vol subratllar que el temps de treball és una qüestió fonamental de la negociació col·lectiva, i qualsevol intervenció del Govern en aquest àmbit retalla l'autonomia de les parts negociadores dels convenis col·lectius, posant en risc les relacions laborals equilibrades i flexibles que són essencials per al funcionament eficient de l'economia.