La Cecot i ESCI-UPF potenciaran la formació i la promoció de talent per fer front als reptes locals i internacionals de les empreses

Alba: “Les empreses ens demanen, cada cop més, professionals que comptin amb una formació que vagi més enllà del coneixement teòric i que tinguin una visió global i multicultural per fer front als reptes locals i internacionals”.

La Cecot i l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) han signat un conveni de col·laboració que permetrà ampliar els vincles entre totes dues entitats. Els àmbits de col·laboració que queden recollits en aquest acord són la recerca, la formació i la promoció i captació de talent (bé a través de pràctiques, bé a través de la realització d’estudis i projectes amb la participació de tots dos organismes).

El conveni, signat per Oriol Alba, secretari general de Cecot, i Albert Carreras, director d’ESCI-UPF, recull entre d’altres aspectes la possibilitat d’organitzar conjuntament cursos universitaris de formació en matèria d’internacionalització, gestió, innovació, anàlisi i tractament de dades o màrqueting; així com proposar i/o participar en projectes de recerca que es puguin desenvolupar amb l’equip investigador d’ESCI-UPF.

“Les empreses ens demanen, cada cop més, professionals que comptin amb una formació que vagi més enllà del coneixement teòric i que tinguin una visió global i multicultural per fer front als reptes locals i internacionals”, afirma Oriol Alba, “i aquest conveni ens ajuda a apropar aquests professionals a les nostres empreses associades a l’hora que ens permet impulsar la recerca en temes d’àmbit internacional”.

A la signatura també hi han assistit Eulàlia Martínez, directora de Cecot Formació & Desenvolupament, i, per part d’ESCI-UPF, Pelayo Corella i Karina Henao, responsable del departament d’Alumni i Alumni relations manager, respectivament, que juntament amb Pere Ejarque, coordinador d’orientació laboral de la Cecot composen el Comitè Tècnic de Seguiment d’aquest acord i responsables d’impulsar i monitoritzar les actuacions conjuntes en els propers quatre anys de vigència del conveni.  

Sobre ESCI-UPF

És un consorci públic constituït per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i per la Universitat Pompeu Fabra que ofereix programes de formació de grau i de formació permanent i acull grups de recerca en matèria d’Economia i Empresa Internacional, Gestió de Cicle de Vida i en RSC.