La Cecot emfatitzarà la personalització en l’acompanyament empresarial perquè les mitjanes i petites empreses s’anticipin als nous reptes socioeconòmics

El secretari general de la Cecot ha donat compliment a l’encàrrec realitzat des de la presidència i el comitè executiu de la Cecot, de dissenyar un pla estratègic de modernització de l’entitat per validar-lo durant el primer trimestre de 2022.
  • Oriol Alba ha presentat un pla d’acció que emfatitza la personalització en l’acompanyament empresarial i la consolidació de la xarxa de col·laboracions territorials, sectorials i professionals orientada a enfortir la mitjana empresa i a potenciar els sectors industrials.  
  • “Mantindrem allò que ens caracteritza, ens defineix i ens ha diferenciat sempre que és acollir i representar empreses que més enllà de generar riquesa al territori, tenen una ferma voluntat transformadora de la societat i un potencial d’influència que comporti creixement sostenible i cohesió social”. 

El passat dimecres 27 d’abril, el secretari general de la Cecot va presentar un pla d’acció per als propers quatre anys en el marc de la reunió ordinària de junta directiva. El pla pretén donar resposta a la petició realitzada per la presidència i el comitè executiu de la Cecot de modernitzar l’entitat i orientar l’oferta de servei cap a la personalització en l’acompanyament empresarial a l’hora d’ajudar les mitjanes i petites empreses a fer front als nous reptes socioeconòmics.  

“El relleu al capdavant de la secretaria general, a principis del 2021, comportava el compromís d’introduir canvis a nivell operatiu i una modernització de la nostra institució per adaptar-la a l’actual context econòmic i social”, explica Antoni Abad, president de la Cecot, “i, des de la presidència i el comitè executiu ens vam comprometre amb la junta directiva que tindríem una proposta durant el primer trimestre de 2022 i s’han complert els terminis”. A partir d’aquí, l’assemblea general haurà de ratificar l’execució del pla que, “haig de confessar que ja hem començat a desenvolupar internament alguns dels projectes i processos del pla”, explica Alba, “perquè la meva filosofia de treball passa per anar reactivant accions i aplicant millores i correccions sobre el dia a dia, ja que un canvi com el que volem implementar no té ni una data concreta, ni un moment oportú per abastar-ho de cop”. La prova més clara d’entendre el reajust constant que requereixen els projectes empresarials o plans estratègics és que “malgrat treballem amb visió a mig termini, el context socioeconòmic del 2021 amb què vam realitzar l’anàlisi i les primeres diagnosi no tenia en compte l’entrada del conflicte d’Ucraïna i les repercussions directes sobre el cost de l’energia i les necessitats empresarials del moment. Per això és preferible plantejar canvis a dos nivells, d’una banda tenir un ull a la visió a mig termini i de l’altra, tenir un ull en dia a dia i en com anar implementant petits canvis”.

El pla estratègic s’articula tenint en compte els sectors d’activitat i la fase “vital” de cada projecte empresarial, “només així podrem fer una atenció personalitzada com la que perseguim”.

Durant la presentació, Alba també poder informar als membres de la junta directiva de la Cecot del desenvolupament de projectes com el HelpEmpresa, al que ja s’han adherit el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya i el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya; o el Reempresa, amb qui la Cecot just ha renovat compromís amb la Diputació de Barcelona la setmana passada. Alba també va avançar, en la reunió de junta, la constitució d’una nova Comissió d’Energia que serà presentada públicament aquesta mateixa setmana.   

Reunió de junta directiva ordinària de la Cecot - mes d'abril de 2022