La Cecot alerta que l’alentiment de l’activitat industrial ja comença a tenir impacte sobre l’ocupació

Les darreres dades de la EPA mostren la desaparició de més de 60.000 llocs de treball a la indústria durant el segon trimestre de 2023, unes dades que preocupen la Cecot perquè s’allunyen de l’objectiu estratègic establert per la UE d’enfortir i incrementar el pes de la indústria en les economies de la zona euro.
  • La patronal catalana reforça els serveis orientats a ajudar les pimes industrials a preveure i reduir les conseqüències que aquest alentiment de l’activitat industrial ja està tenint sobre la seva activitat.  
  • Panés: “ho vam dir el mes de juliol amb el segon Baròmetre Industrial de la Cecot,  i ens hem passat l’estiu escoltant els missatges del Banc Mundial, del FMI o de la OCDE anticipant la desacceleració de l’activitat econòmica, que és generalitzada. Més enllà que a la Cecot hàgim reforçat els serveis d’alerta primerenca per ajudar les pimes industrials a preveure l’impacte i a poder incrementar la seva capacitat de resiliència, ens cal una política industrial clara i un pla de xoc urgent”.

 

El darrer informe publicat per la EPA mostra una dada  alarmant des del punt de vista de la Cecot: la destrucció de més de 60.000 llocs de treball en el sector industrial durant el segon trimestre de 2023. Una informació que sumada als resultats del segon Baròmetre Industrial de la Cecot, presentat el mes de juliol, i que conclou amb un preocupant alentiment en l’activitat industrial per al segon semestre, fa que l’entitat urgeixi a les administracions a definir una política industrial clara i, sobre tot, implementar amb celeritat un pla de xoc amb mesures que ajudin a amortir l’impacte de la desacceleració en les empreses.  

Una part d’aquesta desacceleració prové de les conseqüències que l’increment de preus de bens, serveis i els costos laborals han tingut sobre les pimes industrials des del 2020, amb uns Excedents Bruts d’Explotació molt reduïts, fins i tot negatius en molts casos, posant en risc la seva viabilitat econòmica i, consegüentment, els llocs de treball. “No em cansaré de recordar que Catalunya continua sent el principal productor industrial de l’estat espanyol amb un 22,4% del PIB Industrial i que la grandària mitjana de l’empresa industrial a Espanya és de 13,1 treballadors”, exposa Xavier Panés, president de la Cecot, qui afegeix que “és precisament per la seva dimensió que l’impacte de les darreres crisi s’ha acarnissat amb les pimes industrials”.

L’augment desorbitant dels costos energètics i les matèries primes l’any 2022 va ser de rècord. “En vint-i-cinc anys mai havíem hagut de fer front a un repte com aquest, hi ha tota una generació de gestors empresarials que mai abans havia viscut una situació de preus desorbitats com la que estem vivint des de la irrupció de la pandèmia”, afirma Panés.  

De cada 100€ que ingressa una empresa industrial, 78€ es destinen a compres de matèries primeres, subministraments o assegurances; 13€ a personal; i l’any 2019, els 9€ restants servien per retornar el finançament sol·licitat, amortitzar inversions, retribuir a propietaris i impostos. “Què ens quedaria per fer front a un increment mig de, per exemple, un 10% en els costos de 2023? Un marge negatiu o pròxim a zero i això vol dir que les empreses no tindran capacitat per fer front als compromisos de pagament del finançament obtingut, com ara els ICO Covid, i molt menys encara retribuir els fons propis”, preveu el president de la Cecot. “Ara que la Comissió Europea planteja una estratègia de reindustrialització per reduir la dependència productiva en tercers països, promoure la producció de km0 i aconseguir un sector industrial fort als països de la UE, demanem a les administracions que no demorin més l’aposta  pel sector industrial i que passin a l’acció de debò, de manera efectiva, demostrant-nos amb accions allò que sovint es queda en un gran titular”, reivindica Panés, “i que consti que soc plenament conscient que estem fent una demanda en un context polític a nivell estatal on trigarem a tenir Govern constituït. Però les empreses no es poden aturar”.

El teixit industrial aporta innovació com a base de la productivitat econòmica, unes balances comercials més equilibrades, llocs de treball més qualificats i millor remunerats, i tot això contribueix a un major benestar social, tant a nivell directe per la via de la recaptació d’impostos com per l’impacte indirecte en altres sectors com el comerç, la construcció i els serveis. Uns sectors amb una grandària mitjana molt inferior a la de les empreses industrials que amb un 13,1 treballadors de mitjana representa més del doble que la de les empreses de serveis, que lideren la nostra economia, o tres vegades més que les del sector de la construcció. 

“És per això que ens cal revertir la situació. No ens podem permetre que desapareguin 60.000 llocs de treball en la indústria, com ha passat durant el segon trimestre”, afirma Panés. Cert és que l’alentiment de l’activitat industrial s’està donant a nivell mundial, especialment a Europa, Estats Units i Xina i que les tres economies més industrialitzades del món han posat en marxa ambiciosos plans d’industrialització acompanyats de polítiques orientades a reforçar la seva autonomia i sobirania industrial, el que afectarà l’ordre industrial mundial durant els propers anys. Ara bé, en analitzar l’Excedent Brut d’Explotació de la indústria i l’afectació dels increments de preus de béns, serveis, i força laboral, es pot observar una afectació desigual entre els diferents sectors industrials. “Aquesta diferència demostra que qualsevol política econòmica que no tingui en compte la heterogeneïtat dels sectors industrials i la major o menor presència de les petites i mitjanes empreses en aquell sector, serà una política indesitjable per al teixit industrial, que no pot entendre’s com a únic, homogeni i compactat”, conclou el president de la Cecot.

En aquest sentit, des de la Cecot, es demana més precisió per part dels governants per aconseguir accions de govern i legislacions que contemplin aquestes particularitats sectorials i que evitin generar desestabilització i erosió del teixit industrial. Cal un pla de xoc que reimpulsi les nostres empreses industrials i enforteixi el nostre teixit productiu amb mesures i accions definides, amb un pressupost per executar-les i uns objectius a assolir mesurables. “Si la Unió Europea i els nostres Governs desitgen veure créixer el PIB industrial, no podem perdre més temps, cal actuar”. I a criteri de la Cecot, aquesta actuació passa per receptes ja conegudes però no desenvolupades que van des de les polítiques fiscals adaptades a pimes, facilitar sol industrial, la supressió de burocràcia, més transferència de coneixements universitat-empresa o fer realitat infraestructures de mobilitat com el corredor ferroviari mediterrani per posar alguns exemples.

 

 

Informació  addicional

Principals dades i conclusions del Baròmetre industrial 2n Trimestre

Segons les dades analitzades per l’expert Sebastià García, els resultats del segon Baròmetre Industrial posen de manifest la situació complicada que travessen les petites i mitjanes empreses industrials de Catalunya i Espanya. L'informe destaca diversos factors que posen en perill la viabilitat econòmica d'aquest sector clau de l'economia nacional, sobretot tenint en compte el pròxim semestre.

L'evolució del PIB espanyol en el primer trimestre del 2023 presenta una lleu millora respecte al tancament del quart trimestre del 2022. Malgrat això, cal destacar que aquest creixement està impulsat pel sector serveis, el qual mostra un millor comportament que el PIB industrial.

L'índex de clima industrial ha registrat una disminució de 6,3 punts respecte a maig del 2022, principalment a causa de les expectatives de producció en signe negatiu i la continuada caiguda del consum de béns intermedis per part de les empreses industrials. Aquesta situació confirma l'alentiment de la producció manufacturera, el que afecta especialment les pimes.

Un altre factor alarmant és l'increment dels preus de béns, serveis i costos laborals, que ha deixat les pimes industrials amb uns Excedents Bruts d'Explotació molt reduïts o fins i tot negatius, posant en risc la seva viabilitat econòmica. Les dificultats per fer front al retorn del finançament extern rebut agreugen aquesta situació.

D'altra banda, les exportacions de la indústria manufacturera espanyola han augmentat, però encara no s'ha assolit una plena recuperació del sector industrial en general, especialment el manufacturer, que està patint una recuperació més lenta que la resta de l'economia i el sector serveis.

La situació també s'agreuja per l’alentiment de l'activitat industrial a nivell mundial, especialment a Europa, Estats Units i Xina, que afecta directament a l'economia catalana i espanyola, tenint en compte la seva alta dependència comercial amb aquests països.

Des de la Cecot, es demana una mirada més precisa i adaptada per part dels governants per dissenyar polítiques econòmiques i legislacions que tinguin en compte les particularitats sectorials i la diversitat de les empreses industrials. Les mesures adoptades han de protegir i fomentar la competitivitat de les pimes, evitant generar desestabilització i erosió del teixit industrial.

Enmig d'aquest panorama desafiador, la Cecot ressalta que també es presenten oportunitats per a la indústria catalana i espanyola. Aprofitar l'alentiment de les importacions asiàtiques a Europa i desplegar plans de diversificació cap a noves economies emergents pot ajudar a mitigar els impactes negatius i potenciar el creixement del sector.

A més, en relació amb les dificultats de les empreses per fer front als compromisos crediticis generats pels ICO Covid, des de la Cecot s’insta a revisar els termes i condicions de retorn, tenint en compte l'escenari econòmic actual, amb l'objectiu de preservar la viabilitat econòmica de les petites i mitjanes empreses industrials.

 

Descarregueu aquí el Baròmetre Industrial de la Cecot | 2n T2023.

SERVEIS RELACIONATS: