La Cecot sol·licita al Ministeri d’Hisenda i al Ministeri de Seguretat Social una pròrroga excepcional de 30 dies per presentar l’IVA i la Seguretat Social

L’increment de les baixes laborals per Covid19 i la incidència de contagis en la població també està afectant els processos administratius de les empreses i els autònoms per poder presentar les declaracions d’IVA, els resums anuals i la SS en temps i forma.

L'increment de les baixes de treballadors registrades a les empreses com a conseqüència de la nova onada de contagis per Covid19 està suposant aquest mes de gener un problema organitzatiu generalitzat “i que cal ser conscients que sobrepassa a àmbits com el d’ensenyament, que és el que estem coneixent pels mitjans de comunicació”, explica Enric Rius, assessor fiscal de la Cecot.

La Cecot està rebent peticions per part d’empreses i gestories associades per tal de  sol·licitar una pròrroga de 30 dies, amb caràcter d’excepcionalitat, per poder presentar i complimentar degudament les declaracions d’Iva, i els resums anuals, així com la  Seguretat Social que s’han d’enviar a finals de gener. La petició, que la Cecot ha fet arribar per carta als Ministeris d’Hisenda i Funció Pública i al d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, ve motivada per la manca de personal generada per les baixes laborals per la variant òmicron i per l’altíssim volum de presentacions de declaracions que s’han de realitzar dins del mateix període de temps, concretament el 30 de gener. “Es dona la circumstància que, ja sigui en seu empresarial com mitjançant les assessories o gestories on estan delegades aquest tipus de tasques administratives, el nombre de baixes per Covid19 és alt i pot afectar a la correcta presentació de les declaracions”, argumenta Rius, “i el que volem evitar és que es produeixin incidències o errades que puguin incórrer en conseqüències importants a les empreses per incompliments o incorreccions”.

La Cecot ha emfatitzat en el seu escrit que aquesta afectació extraordinària a les plantilles de les empreses està impactant a la totalitat del teixit empresarial, independentment de la dimensió de les empreses. En el cas de les pimes, una de cada tres empreses ha vist reduïda la seva activitat, o ha hagut de tancar línies de producció o, fins i tot, han hagut de tancar el negoci o aturar totalment l’activitat per manca de personal. La Cecot considera que les raons al·legades a la petició de pròrroga estan més que fonamentades i espera que l’administració de l’Estat doni una resposta positiva a la seva sol·licitud.

SERVEIS RELACIONATS: