La Cecot considera que l’increment a 0,26€/Km per despeses de locomoció no té en compte la inflació acumulada del 44% ni el cost real dels carburants

Rius: “d’una banda celebrem que el Govern per fi hagi actualitzat l’import deduïble de locomoció que estava fixat des del 2005 en 0,19€/Km. Però de l’altra, considerem que s’ha quedat curt si tenim en compte una inflació acumulada de més del 44%, i això sense tenir en compte l’increment real del cost dels carburants i dels vehicles”.
  • Aprovades aquesta setmana dues Ordres Ministerials per actualitzar l'import per l'ús del vehicle particular o per despeses de locomoció després de divuit anys.  

El Govern ha aprovat l’actualització de les dietes per despeses de locomoció, que estaven fixades en un import de 0,19€/Km des de l’any 2005, i ha incrementat aquest import deduïble de locomoció a 0,26€/Km.

El dilluns d’aquesta setmana, el BOE ja recollia les dues Ordres Ministerials,  HFP/793/2023 i HFP/792/2023, de 12 de juliol, per les que es revisen tant l'import de la indemnització per ús de vehicle particular (establert en el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig), sobre indemnitzacions per raó del servei, com l'import de les dietes i assignacions per despeses de locomoció en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

La Cecot celebra que el Govern hagi actualitzat l’import, donat que ha estat una reivindicació empresarial reiterada els darrers anys, malgrat considerar que l’increment proposat no ha tingut en compte factors importants com la inflació o els preus dels carburants. L’entitat també lamenta que s’hagi perdut l’oportunitat d’actualitzat en paral·lel l’import deduïble de les dietes que continua mantenint-se inalterable des de fa molts anys.

“Que el Govern actualitzi un import fixat l’any 2005 és positiu”, afirma Enric Rius, assessor fiscal de la Cecot, “ara bé, considerem que l’import s’ha quedat curt ja que només s’incrementa un 37% quan sabem que la inflació acumulada ha pujat més del 44% i això sense tenir en compte l’increment real del cost dels carburants i dels vehicles”. Rius sospita que la mesura aprovada aquesta setmana, després de divuit anys des de la fixació de l’import, “pot estar més pensada en clau electoral que per la voluntat de resoldre aquest greuge històric. Tan de bo m’equivoqui, però fer un increment sense tenir en compte el context i no acompanyar-ho, a l’hora, amb l’actualització de l’import de les dietes, denota manca de reflexió, certa improvisació i poca visió global”.