La Cecot alerta al SEPE que el 32% d’empreses que han presentat ERTO tenen personal que encara no ha cobrat prestació

La Cecot va dur a terme a principis de novembre una enquesta sobre impacte de la Covid-19 a l’activitat empresarial entre els seus associats.
 • De les respostes s’extreu que un 53% dels enquestats ha presentat un ERTO, dels quals, en un 52% han estat per Causa de Força Major. I el 32% de les empreses que han presentat ERTO afirmen que tenen personal que encara no ha cobrat la prestació.  
 • La patronal ha traslladat al SEPE aquesta dada i li demana una solució urgent per la delicada situació en la que es troben una immensa majoria d’aquests treballadors i que s’acaba traslladant a les empreses, que també pateixen fortes tensions de tresoreria (39%).  
 • L’enquesta també projecta una caiguda de la contractació per al 2021 entre les empreses associades. El 75% preveu mantenir la plantilla i un 16% preveu reduir-la.

Amb l'objectiu de conèixer la incidència específica actual que està tenint la COVID-19 en l'activitat empresarial, des de la Cecot es va posar en marxa a finals d’octubre una enquesta destinada a empreses, mitjançant un qüestionari sobre l'impacte que les mesures per reduir la propagació està tenint a la vostra empresa. L’objectiu del sondeig és obtenir una informació que permeti entendre com està afectant al teixit empresarial i poder continuar elaborant propostes als executius central, autonòmic, així com als consistoris, per minimitzar els efectes del col·lapse econòmic.

De la recollida d’informació, a la majoria de formularis es reflecteix la preocupació per la incertesa en l’evolució de la pandèmia i, sobre tot, per la improvisació legislativa per part dels governants, que consideren que agreuja encara més la ja complexa tasca de prendre decisions en l’organització de les empreses. A la queixa generalitzada per la manca d’ajuts per la caiguda de l’activitat generada per l’impacte de les mesures preses pels executius es suma la crítica per part de les empreses sobre les moratòries impositives i el fet que la gestió que s’està fent de les polítiques fiscals estan obligant-les a endeutar-se a mig i llarg termini, la qual cosa pot perjudicar-les en el moment de la reactivació global. Una darrera reflexió comú a la major part de respostes és que la gestió emocional de la situació s’acaba traslladant al clima laboral de les empreses.

Aquest és un punt que la Cecot ha traslladat per escrit al director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez i a la Ministra de Treball, Yolanda Díaz, com a conseqüència d’haver detectat que un 32% d’empreses que han presentat ERTO afirmen que a hores d’ara tenen algun treballador o treballadora pendent del cobrament d’una prestació. “Aquest fet requereix d’una solució urgent per la delicada situació en la que es troben una immensa majoria d’aquests treballadors, que s’acaba traslladant a les empreses, les quals també pateixen fortes tensions de tresoreria”.

A la situació es suma una altra casuística que l’organització empresarial fa explícita al seu escrit al SEPE i amb la que molts treballadors i treballadores s’estan trobant, generant-los una forta indefensió: el cobrament indegut de prestacions. Aquesta situació està generant incertesa i provocant una situació d’angoixa a les persones afectades donat que es desconeix el procediment de retorn, com afectarà a efectes de tributació de l’IRPF i si generarà algun tipus de recàrrec.

Malgrat el SEPE va anunciar l’apertura de les seves oficines i que s’està donant cita prèvia, en realitat moltes d’elles continuen tancades o bé no donen cita. És fonamental que es restableixi el servei i es faciliti una alternativa per atendre als usuaris en cas de tancament de les oficines. “Des de la Cecot detectem que la situació cada cop és més greu, ja que ens trobem davant d’un model acumulatiu d’errors que vaticinem serà difícil de resoldre si no s’hi aboquen els recursos i efectius necessaris amb celeritat”, explica Abad a la carta dirigida al SEPE, i afegeix que “amb la voluntat de trobar solucions, la Cecot reclama que es posin de manera imminent els mitjans necessaris per resoldre aquestes situacions que estan generant un perjudici molt greu a un gruix molt important de famílies”.

En l’àmbit laboral, l’enquesta realitzada per la Cecot també projecta un estancament en la contractació per al 2021 entre les empreses associades. En aquest sentit, el 75% d’empreses preveu mantenir la plantilla per al proper any i un 16% preveu reduir-la.

Resum de la fitxa tècnica i principals conclusions

Enquesta duta a terme entre els socis de la Cecot (període 22/10/20 – 13/11/20)

Mostra: 504 |  Marge d’error: ± 5,62% |  Nivell de confiança: 95%

 

 • GRANDÀRIA EN FUNCIÓ DEL NOMBRE DE TREBALLADORS.
  • Un 47% de les empreses que han donat resposta tenen 10 o menys treballadors, concretament el 26% en tenen 5 o menys.
  • El 20% ocupa entre 11 i 25 treballadors.
  • El 13% entre 26 i 50 treballadors.
  • Un 11% entre 51 i 100 treballadors.
  • Un 5% entre 101 i 250 treballadors.
  • I un 4% més de 250 treballadors. (Algunes d’aquestes ocupen més de 12.000 treballadors cadascuna).

 

 • FACTURACIÓ. A un 81% de les empreses enquestades els ha caigut la facturació respecte el mateix període de l’any passat.

Respecte els que els hi ha caigut la facturació:

  • Un 61% ha tingut una caiguda de la facturació de fins un 30% respecte l’any passat.
  • En un 27% la caiguda ha estat entre un 31 i un 60% de la facturació respecte l’any passat.
  • Un 10% ha patit una caiguda entre el 61 i el 90% de la facturació respecte l’any passat.
  • Només un 2% ha patit una caiguda entre el 90 i 100% de la seva facturació.

 

 • ÀMBIT LABORAL.
  • Un 53% dels enquestats ha presentat un ERTO, dels quals, en un 52% han estat per Motiu de Força Major. Amb una afectació del 100% dels treballadors per al 35% dels enquestats.

De les empreses que han demanat un ERTO, el 32% tenen personal que encara no ha cobrat la prestació.

  • Pel que fa a l’absentisme, en un 87% s’han mantingut o s’ha incrementat respecte l’any passat.
  • Un 63% dels enquestats han implementat el teletreball. El 52% ho ha fet com a molt en un 33% de la seva plantilla. Aproximadament el 9% dels treballadors de les empreses que han respost han fet teletreball, s’ha triplicat la mitjana europea en període pre-covid establerta en un 3%.
  • Un 23% dels enquestats han aplicat altres mesures laborals, que en un 52% han estat acomiadaments.
  • Un 29% de les empreses afirma que encara no han pres cap mesura laboral. Tanmateix, el 51% d’aquestes preveu aplicar l’acomiadament com a mesura laboral en un termini curt de temps.
  • Un 16% dels enquestats preveu disminuir la plantilla el proper any, un 75% mantenir-la i un 9% incrementar-la.

 

 

 • SITUACIÓ ACTUAL I PERSPECTIVES.
  • El principal problema del 75% dels enquestats és la caiguda de les comandes. I el 81% afirma una reducció de la facturació respecte de l’any anterior.
  • Pel que fa a les perspectives per al proper any, un 46% considera que serà igual que aquest any, enfront un 32% que considera que serà millor.
  • El 75% d’empreses preveu mantenir la plantilla per al proper any, un 16% preveu reduir-la. En general, des de la Cecot, albirem una tendència a la baixa en quant a l’ocupació a les empreses associades, d’entrada es preveu menys contractació. 

 

Davant del context d’incertesa que estem experimentant des de finals de febrer, i sobre tot arran del decret d’estat d’alarma establert pel Govern d’Espanya, l’equip de la Cecot ha centrat tots els seus efectius i recursos a l’assessorament i acompanyament d’autònoms, microempreses i pimes, d’una banda, i de l’altra a l’elevació de propostes i mesures als Governs de Catalunya i d’Espanya que puguin pal·liar l’efecte del COVID-19 en el teixit empresarial. Unes mesures provinents del mateix contacte diari amb emprenedors, empresaris i professionals i que requereixen d’actuació immediata tant per poder ajudar empreses i treballadors actualment, és a dir, a dia d’avui, com per mesures per anticipar-nos a una ràpida sortida o reactivació de l’activitat a curt i mig termini.

SERVEIS DESTACATS: