Cecot Formació tanca un 2023 de rècord amb 11.400 persones formades i un increment tant de l’índex de qualitat i com de valoració de l’equip docent

La modalitat presencial continua liderant la demanda formativa (63%) de Cecot Formació, seguida de la modalitat virtual (27%) i la híbrida (10%), i durant el 2023 cal destacar un fort augment de la demanda amb la metodologia d’aprenentatge online, degut a la flexibilitat d’horaris i a l’ampli i divers catàleg d’accions formatives.
  • Eulàlia Martínez: “El 2023 hem format dues mil cinc-centes persones més que l’any anterior, arribant als prop d’onze mil quatre-cents alumnes. Però el que té valor real per tot l’equip tècnic i docent de Cecot Formació és que aquest creixement ha anat acompanyat d’un increment del nivell de satisfacció, per part de l’alumnat, en relació al servei que prestem”.
  • “La clau d’aquests bons indicadors passa per comptar amb un equip de formadors i formadores que, més enllà de la docència, exerceixen com a professionals en els diferents àmbits. Això fa que les matèries es prestin amb un enfoc molt pròxim a la realitat de les dinàmiques empresarials i professionals, aportant novetats i un contingut d’actualitat que els alumnes consideren de valor”.

 
Terrassa, 14 de febrer de 2024El departament de Formació de la patronal Cecot ha tancat l’exercici d’activitat del 2023 amb un resultats que “considerem excepcionals i que marquen un precedent en la nostra trajectòria, que és dilatada i força consolidada”, explica la directora de Cecot Formació, Eulàlia Martínez Puig, “i més enllà que tot l’equip tècnic i docent ens sentim satisfets amb aquests resultats, que son fruit de l’esforç de tothom, també és cert que ens suposa un punt de pressió més per poder consolidar aquest nivell de qualitat en el servei que estem aconseguint. Però ja és un repte que ens motiva”. Durant l’any passat, l'organització ha aconseguit assolir marcadors històrics en comparació amb exercicis anteriors, tant en la qualitat de les formacions com en la valoració del seu equip docent.

“El 2023 hem format 2.500 persones més que l’any anterior, arribant a una xifra de prop d’11.400 alumnes, i hem impartit un total de 30.929 hores de formació”, explica Martínez. “Aquesta xifra com a tal no tindria sentit per nosaltres si no fos perquè va acompanyada d’un grau de satisfacció per part d’aquests alumnes d’un 9,12 sobre 10 o de la valoració del 9,39 sobre 10 del professorat. Que creixem en volum alhora que millorem la satisfacció del nostre servei és el millor resultat que podríem obtenir per als objectius de qualitat que ens marquem cada inici d’any”. En el cas de la valoració dels formadors, en els darrers deu anys ha incrementat més de mig punt, del 8,62 l’any 2013 al 9,39 del 2023.

Durant el 2023, l’equip de Cecot Formació ha dut a terme un total de 993 accions formatives, una xifra que supera en 124 les accions realitzades en l'exercici anterior (869 accions a l’any 2022). I les cinc àrees que han liderat el nombre d’accions formatives han estat les de tecnologies informàtiques, recursos humans, igualtat, idiomes i l’economicofinancera i fiscal. Seguidament es situen les àrees de màrqueting i comercial, d’industrial, de logística i compres, prevenció de riscos laborals i en desè lloc l’àrea laboral.

L’any passat també ha suposat el desenvolupament de molts projectes destinats a la formació per a treballadors en actiu orientats al reciclatge professional i formacions per a persones en situació d’atur, amb un ampli ventall de certificats professionals, de la ma del Servei d’Ocupació de Catalunya i el Consorci per la formació continua de Catalunya. “La capacitació de les persones és clau per qualsevol empresa”, argumenta la directora de Cecot Formació, “el factor humà és el que la diferenciarà de la seva competència, i com estem en un entorn de representació empresarial, som molt proactius en generar programes formatius que millorin l’ocupabilitat tant de les persones treballadores que estan en actiu com en les que estan en situació d’atur i que donin la oportunitat de realitzar pràctiques professionals en empreses. A l’any 2023, més de 50 empreses han col·laborat amb la Cecot i han acollit alumnes en pràctiques. També ha estat la primera vegada que s’ha utilitzat el mecanisme d’arrelament per formació, amb un total de 24 alumnes en situació d’atur que han participat a les accions programades.

Altres projectes que l’equip de Cecot Formació ha desenvolupat per la inserció laboral han estat el programa “Singulars”, destinat a l’orientació, formació i inserció al món laboral o bé el retorn al sistema educatiu per joves entre 16 i 29 anys; i el "30 Plus", un programa de formació i inserció per majors de 30 anys. En aquest programa s’han realitzat 3 certificats professionals de nivell 1: Activitats auxiliars de magatzem, Activitats auxiliars de comerç, i Operacions auxiliars de fabricació mecànica, amb un total de 1120 hores de formació. 57 joves han passat per processos d’orientació, realitzant 467 sessions d’orientació individual, i 12 visites a l’entorn productiu. Respecte a l’objectiu a assolir, s’ha superat en escreix, amb un 41% assolit, entre joves que han trobat feina i joves que han retornat al sistema educatiu.

“En relació a l’àmbit empresarial, cal dir que hem incrementat el nombre de projectes de formació a mida per les empreses respecte el 2022, així com la gestió del crèdit de bonificació de la formació contínua de la que s’han beneficiat prop de 2.000 alumnes”, explica Martínez, “considero que aquest increment mostra l’interès de les empreses per formar i qualificar les seves plantilles. En aquest sentit, l’any 2023 vam posar en marxa un programa d'orientació per a persones treballadores en actiu, el Projecta’t, que esperem poder donar-li el màxim recorregut durant aquest any 2024 mitjançant el compromís de les mateixes empreses ja que la millora de la orientació i la posterior capacitació de les persones de la plantilla acaba revertint a l’activitat empresarial”. 

Amb aquests resultats, l’equip de Cecot Formació encara amb optimisme el futur, amb l'objectiu de continuar millorant i adaptant-se als reptes que el 2024 pugui presentar, amb la convicció de continuar oferint una formació d'excel·lència en les diferents modalitats, la presencial com a modalitat “estrella” amb un 63%, així com també la modalitat virtual amb un 27% i la modalitat híbrida amb 10%. Cal destacar que la metodologia d’aprenentatge online ha augmentat considerablement durant aquest 2023, essent així una modalitat de formació en auge i que es consolida degut a la flexibilitat d’horaris i en la que les persones interessades poden trobar un ampli i divers catàleg d’accions formatives per tal de donar resposta a les seves necessitats.