La Cecot valora en 8.700M d’euros la seva acció directa davant d’organismes públics en la denúncia de greuges que afecten la competitivitat de les empreses

La valoració s’ha fet pública durant l’assemblea anual de l’entitat que ha tingut lloc aquesta mateixa setmana.

Terrassa, 29 de juny de 2018. La Cecot ha celebrat aquesta setmana la seva assemblea ordinària i ha fet tancament de l’exercici 2017. Del balanç d’activitats realitzades per l’entitat, és destacable la quantitat de prop de 8.700 M d’euros que la Cecot ha reclamat davant de diferents organismes en relació a temes energètics o de formació professionalitzadora i que haurien de retornar a les empreses, com en el cas dels fons de formació o haurien d’evitar continuar repercutint-se en l’activitat empresarial via les factures del gas o l’electricitat.

Durant la seva intervenció, Abad ha afirmat que el Comitè Executiu ja va començar a intensificar la línia de treball basada en la preservació activa dels interessos de les empreses catalanes amb accions concretes i de retorn com ara les demandes per Ajudes d’estat en el cas del sobre cost en la factura del gas que ha generat a empreses, i ciutadans, la gestió del  magatzem CASTOR, o els sobre costos dels peatges elèctrics per alta tensió que afecten, majoritàriament, empreses ubicades a Catalunya. Abad ha manifestat que el 2018 la Cecot mantindrà la intensitat en les accions de defensa de les pimes i oposant-se activament a aquelles disposicions dels diferents Governs que afectin injustament a les empreses.

La segona línia que l’entitat ha reivindicat amb contundència i que, actualment, així ho està expressant en la ronda de trobades amb els nous responsables del Govern de la Generalitat, és un major paper actiu dels agents econòmics i socials en la presa de decisions estructurals i en totes aquelles decisions que puguin tenir una incidència directa sobre l’activitat empresarial.

“Ho hem repetit molt en els últims anys, els representants empresarials hem de passar a l’acció i recuperar la interlocució amb l’administració i els agents socials per fer arribar la veu de l’empresa abans de la presa de determinades decisions”, ha dit Abad durant l’Assemblea, i ha afegit, “tenim una responsabilitat, com a ciutadans i com a empresaris, de millorar i canviar la situació. No esperem que vinguin de fóra a solventar-nos la situació”, ha afirmat Abad, “hem de ser proactius i apel·lar al coratge dels dirigents que han de prendre decisions”. Durant l’assemblea s’ha fet palesa la necessitat d’un lideratge capaç de coordinar administració, agents econòmics i actors socials per poder assolir fites importants de país, des del consens i amb l’aval que atorga treballar conjuntament per un mateix objectiu.

Accions 2017 de defensa empresarial

La Cecot ha actuat amb contundència, en especial en els darrers anys, en l’àmbit de l’energia. En aquest sentit, Abad ha recordat la denúncia per Ajuts d’Estat que la Cecot, el Consejo Intertextil Español i el Centre Metal·lúrgic van presentar el mes de juliol del 2015 a instàncies europees en relació a la gestió del magatzem de gas CASTOR. En paral·lel les organitzacions van demanar el Ministre Soria deixar sense efecte l’aplicació del cobrament dels 1.350 M d’euros a la constructora i concessionària i els interessos derivats previst per l’1 de gener de 2016, fins que la Comissió Europea emetés la seva resolució a la denúncia. Una denúncia que està fent el seu procés i encara està oberta Brussel·les. Seguint en l’àmbit de l’energia, el president de la Cecot ha informat de les accions dutes a terme amb els diferents grups parlamentaris per impulsar accions de defensa per l’Autoconsum energètic, així com la denúncia presentada al Síndic de Greuges de Catalunya, juntament amb el CEDAC, la Confederació Catalana de la Fusta i la FEM en relació a la reforma dels peatges de les línies de distribució de tensió que exclou sense raons objectives o tècniques, 3.277 empreses catalanes presents en xarxes de 25  kV de tensió i la denúncia posterior a la Comissió Europea.

Durant el 2017, l’acció patronal de la Cecot s’ha caracteritzat també per l’èmfasi en l’àmbit de lesinfraestructures, sobre tot aquelles relatives a la millora de la mobilitat al Vallès i les propostes ferroviàries a la comarca des de la plataforma.

L’assemblea també ha revisat l’àmbit de l’emprenedoria, considerat un dels puntals bàsics de la Cecot, on s’ha fet molts esforços en projectes com la xarxa BANC i el Centre de Reempresa de Catalunya, “que tenen uns indicadors i uns resultats més que positius a l’hora de crear, mantenir o fer créixer empreses”. En el darrer any, aquests projectes han esdevingut referents a nivell internacional i els han atorgat més d’un reconeixement pels resultats obtinguts i la seva aportació en les polítiques econòmiques locals.

L’últim àmbit en el que Abad ha fet incidència és el relatiu a la formació. En aquest sentit ha fet referència al procés de denúncia sobre l’ús indegut dels fons de formació que aporten empresaris i treballadors per part del Govern i que la Cecot va iniciar a través del Síndic de Greuges de Catalunya el mes de febrer de l’any 2016. Un tema que actualment està a mans la Defensora del Poble qui amb data de 29 de maig del 2017 va donar la raó a la Cecot en la seva demanda i va demanar per escrit al Ministeri de Fátima Báñez que destini tots els fons de formació al seu ús definitiu i no a d’altres accions.  La Cecot estima que entre 2012 i 2016 el Govern va destinar més de 4.000 milions d’euros d’aquests fons per cobrir prestacions i formació per treballadors en atur.

“I, finalment, us vull traslladar que després de molt treball d’anàlisi per definir un nou model de formació més coherent i amb la realitat empresarial que tenim, i que aposta per una modificació en profunditat de l’actual sistema, mitjançant un conjunt de mesures objectives i independents, basades en les dades i experiències dels últims anys i en l’anàlisi dels models dels països del nostre entorn” ha conclòs Abad.

Entre els temes destacables a desenvolupar durant aquest any 2018, Abad ha fet èmfasi en l’impuls d’accions dirigides a la innovació i la digitalització de les empreses com a eixos estratègics per la seva competitivitat.