Qui Som?

Agrupció de Polígons de Terrassa

L’Agrupació de Polígons de Terrassa treballa amb l’objectiu d’esdevenir l’entitat representativa de les empreses de Terrassa en l’àmbit dels polígons i actuar com a canal d’enllaç entre els problemes identificats per les empreses i l’Ajuntament.

Entre els reptes més immediats, l’Agrupació de Polígons de Terrassa dedica tots els seus esforços a:

  • Definir les estratègies a curt i mig termini que possibilitin la millora dels polígons.
  • Negociar el pressupost municipal destinat als polígons i orientar les actuacions de l’Ajuntament en aquest àmbit.
  • Impulsar l’elaboració d’un pla director que diagnostiqui la situació dels polígons, identifiqui les prioritats de les actuacions i elabori un pressupost per millorar-los.
  • Estimular la creació d’associacions als polígons de la ciutat.

 

Més informació:

Carrer Sant Pau, 6 | 08221 Terrassa | Tel. 93 736 60 36 | poligonsterrassa@cecot.org

www.agrupaciopoligonsterrassa.com