Cecot Home

SESSIÓ DIGITAL: La importància dels intangibles en la creació de valor de l’empresa

Informació

 

Durant la sessió els integrants de la Comissió de Valoració d'Empreses i la Comissió d'Intangibles de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID), presentaran l'estudi, La importància dels intangibles en la creació de valor de l’empresa.

L’estudi presenta els intangibles com a eix de creació de riquesa en l’economia del coneixement, essent la font principal d’avantatges competitius empresarials.

El seu registre i monitorització és útil per mesurar, supervisar i gestionar els riscos, complementant la informació financera i generant un increment en la valoració de la sostenibilitat a llarg termini, suposant un augment de la capacitat de retorn no només als inversors, sinó també al conjunt de la societat.

També es descriuran diferents metodologies per valorar els intangibles, com ara mètodes basats en el cost, en el mercat i en els ingressos.

També s’inclouen en el estudi altres indicadors o KPI que s’utilitzen a dia d’avui per monitoritzar informació no financera de les empreses.

Per últim, s'analitzaran 3 casos pràctics d’empreses molt diverses com Mediquo (PIME), Jasper (ScapeUp) i Fluidra (Gran empresa), per veure quina importància donen als seus intangibles, quins KPI no financers monitoritzen i quina és la seva evolució.