Cecot Home

SESSIÓ DIGITAL: "Catalunya, potència logística natural" a càrrec del Conseller Tremosa

Informació

 

L'Hble. Conseller d'Empresa i Coneixement, presentarà la seva darrera publicació "Catalunya, potència logística natural" una diagnosi que posa en valor les potencialitats de Catalunya que, tot i ser un país pobre en recursos naturals, ha sobresortit i situat Barcelona entre les grans ciutats europees. Un èxit contra pronòstic, perquè el dèficit d’inversió pública i certs marcs laborals, fiscals i energètics no ho fan gens fàcil.