Cecot Home

Pressió o equitat fiscal?

Durant la sessió, de la mà de Marta Espasa, secretària d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya i de Josep M. Duran, professor d’economia de la Universitat de Barcelona, s’abordarà la correlació entre la pressió fiscal, l’equitat i la prosperitat i es facilitaran elements per cercar el consens pel que fa la pressió fiscal, si cal apujar-la i això pot contribuir a combatre la desigualtat i proporcionar el nivell de serveis socials desitjables, o si pel contrari, cal baixar-la i establir mecanismes perquè la població obtingui del mercat els serveis que avui proporciona el servei públic. El debat està servit!