Cecot Home

Mira-te amb Andrea Vilallonga

Andrea Vilallonga, experta en imatge i comunicació presentarà el seu mètode #Mírate. Una ponència motivacional on la professora de l'Academia d'OT donarà arguments per reenamorar-te de tú i de la teva empresa.