Cecot Home

Internacionalització i Mercats Digitals

  • Quines oportunitats ofereixen els mercats electrònics “market place” per ampliar i reforçar els canals de comercialització en l'exterior
  • Com pot afectar la irrupció d'aquests mercats electrònics en el meu negoci?
  • Quin canvi i ajustos són necessaris en els nostres models de negoci empresarials com a conseqüència de la irrupció dels mercats electrònics a nivell internacional?