Cecot Home

Com homologar-se per treballar per Habitatge de Terrassa

 

En aquesta segona sessió sobre l’acord marc per al manteniment i reparació dels edificis i habitatges propietat de l'empresa municipal Habitatge Terrassa per al període 2024-2028, de la mà del nostre assessor en matèria de Contractació Administrativa, en José Luís Martínez i dels responsables de la Societat Municipal d’Habitatges de Terrassa, s’exposarà d’una manera molt pràctica:

  • Com omplir els impresos i preparar la documentació necessària per homologar-se
  • Com ser una empresa guanyadora
  • Es prepararà en directe una oferta pas a pas

Us recordem la relació d’activitats econòmiques tant d’autònoms com empreses que poden homologar-se i per tant formar part de la llista de proveïdors d’Habitatges Terrassa:

1. Neteja i buidat d' habitatge

2. Demolicions i desmuntatges

3. Paleteria i divisòries

4. Revestiments

5. Paviments

6. Pintura

7. Fusteria interior de fusta

8. Fusteria exterior

9. Persianes

10. Envidriaments

11. Serralleria - manyeria

12. Metal·listeria

13. Mobiliari

14. Electrodomèstics

15. Instal·lació d'aigua

16. Instal·lació de sanejament

17. Sanitaris, aixetes i accessoris

18. Instal·lació de gas

19. Instal·lació de calefacció

20. Instal·lació captació ASC solar

21. Instal·lació electricitat

22. Enllumenat

23. Telecomunicacions

24. Ajudes: prestacions accessòries 

25. Seguretat: portes i alarmes

26. Control de plagues

 

Qui hi participarà?

José Luís Martínez, assessor en matèria de Contractació Administrativa