Actualitat

Ajuts per fomentar la incorporació de persones majors de 45 anys al mercat de treball

Us informem que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) obre una línia d'ajuts per fomentar la incorporació de persones més grans de 45 anys al mercat de treball. Aquesta convocatòria té l'objectiu d’incentivar les empreses per impulsar la contractació i la creació d'ocupació de les persones més grans de 45 anys que es troben en situació d'atur, apartades del mercat laboral i amb dificultats per reincorporar-s'hi.

Quins contractes se subvencionen?
Els contractes han de tenir una durada mínima de 6 mesos i una durada màxima de 12 mesos, tret de la contractació de persones discapacitades que podrà ser màxim de 18 mesos. La jornada laboral a subvencionar està entre el 50% i el 100%.

Quines entitats poden demanar l'ajut i com?
Les persones físiques o jurídiques, i les comunitats de béns amb capacitat per a contractar laboralment amb centre de treball a Catalunya. 

Quan es poden sol·licitar els ajuts?
Es poden sol·licitar del 20 de gener al 20 de novembre de 2021.

Quins requisits ha de complir la persona que es contracta?

  • Ha de tenir més de 45 anys i estar en situació d'atur.
  • Ha d'estar inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya durant 6 mesos en els darrers 12 mesos.
  • No ha d'haver prestat serveis a cap entitat mitjançant la modalitat de contractació de durada indefinida en els darrers 6 mesos.
     

On es poden adreçar les consultes relacionades amb l'ajut?
Les entitats poden enviar un correu a incentiusmesgrans45.soc@gencat.cat

Aquest tràmit es pot fer únicament de forma telemàtica. Podeu fer la sol·licitud al següent enllaç.