Actualitat

El president Quim Torra rep, en visita institucional, el president de la patronal Cecot al Palau de la Generalitat

Tenint en compte la dimensió de Catalunya, la Cecot proposa al president Torra convertir-la en una SMART COUNTRY, amb lideratge de Barcelona però amb un model integrador, de visió àmplia i ampli consens.

 

  • La patronal catalana demana al Govern estabilitat i seguretat jurídica per incrementar la competitivitat empresarial i que aquesta acabi repercutint en una major generació de benestar col·lectiu.

  

El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ha rebut avui al president i al vicepresident de la patronal catalana Cecot, Antoni Abad i Josep Armengol, al Palau de la Generalitat. La trobada, de caràcter institucional, dona continuïtat a la ronda de reunions i contactes que la Cecot va endegar la setmana passada amb els departaments del nou Govern de la Generalitat relacionats amb l’economia, l’empresa i el territori. A la reunió també hi ha participat el secretari general de l’entitat, David Garrofé.

A petició del sector empresarial que representa, el president de la Cecot li ha traslladat al president Torra, la necessitat de cercar acords i consensos per comptar amb la màxima estabilitat possible i que les decisions que es prenguin des del Govern dotin de seguretat jurídica l’activitat empresarial. Tot i la bona marxa de l’economia catalana, la Cecot creu que s’ha de recuperar el ritme de dinamisme anterior i fer un sobre esforç en relació a la projecció de la imatge de Catalunya a nivell internacional que l’ajudi a atreure inversions. “Tot el Govern s’hauria d’alinear i coordinar per generar un efecte unitari sobre l’estabilitat de l’activitat empresarial i econòmica a Catalunya”, ha demanat Abad.

Independentment del context polític i més enllà del nou Govern, des de la Cecot es segueix reclamant a tots els parlamentaris que cerquin i arribin al màxim d’acords possibles que beneficiïn el desenvolupament econòmic i empresarial, tenint present la cohesió social com una peça fonamental i necessària per enfortir la nostra societat del benestar.

La Cecot ha proposat al president Torra fer de Catalunya un Smart Country. “Per la seva dimensió i dinamisme social seria més que factible treballar conjuntament per definir noves governances i implementar-les; planificació d’infraestructures, gestió pública, tecnologia, medi ambient, projecció internacional, cohesió social, mobilitat i transport, capital humà i economia”, ha exposat Abad, “podem aplicar aquests eixos de treball de les smart cities a Catalunya. Amb un lideratge des de Barcelona però amb un model integrador i de consens per tot el territori”.

“Cal generar més ingressos i això passa per ajudar al teixit empresarial que és qui genera l’ocupació i la riquesa. I passa també per no augmentar la pressió fiscal addicional”, ha traslladat Abad a Torra. Cal ajudar a millorar la renta neta dels treballadors, autònoms  i els resultats de les empreses, per això és important un lideratge integrador, que aconsegueixi amplis consensos amb agents econòmics i socials i assolir un finançament més just i que redundi en una fiscalitat més propera a la mitjana de l’estat i d’altres territoris. “No és de rebut que un mal finançament lastri la competitivitat de les empreses i aquest és un punt on hi ha un ampli consens i on el Govern trobarà el màxim de suports”. I és en aquest sentit que Abad ha traslladat al president Torra que l’empresariat vol més participació en la pressa de decisions que afectin l’economia i el desenvolupament empresarial. “Volem implicar-nos, cooperar, coresponsabilitzar-nos i prendre decisions de manera conjunta”. Un dels temes on la Cecot ha exemplificat aquesta cooperació i coresponsabilitat és en la definició del nou model de formació professionalitzadora, on ja ha expressat definir una governança compartida per administració, tant l’àmbit del treball com l’àmbit de l’ensenyament, i els agents econòmics, és a dir, empresaris i treballadors. Si volem continuar creixent hem d’elaborar una estratègia de promoció basada en criteris de qualitat i només serà factible si anem junts en la definició d’aquests models. Un país industrial capdavanter, com ho és el nostre on la indústria suposa el 20% del PIB, necessita una mateixa visió desenvolupada des de tots i cadascun dels actors que incideixen en l’activitat. Per això cal un lideratge que amalgami però que, alhora, reforci i potenciï la gestió de cadascun d’aquests àmbits. Parlar d’indústria 4.0 o de digitalització de la indústria vol dir incloure en l’equació la formació i la gestió del talent, vol dir preveure apoderament de les plantilles per assolir nous reptes i això només passa per visions consensuades i governances compartides.

El president de la Cecot ha traslladat també al president Torra la conveniència de definir i consolidar un model de cooperació públic-privat que ajudi a desenvolupar polítiques i serveis globals i complementaris a la ciutadania, seguint la tendència actual a nivell mundial. Per al sector empresarial caldria aplicar el principi de subsidiarietat de manera que es deixés per al sector públic l’oferta de serveis bàsics i els adients per cobrir les primeres necessitats dels ciutadans, reduint les tasques administratives actuals en justificacions, tràmits, etc. en favor d’una major i millor atenció a les persones per part de les persones del sector públic.

La Cecot considera que per poder assolir un alt nivell de qualitat democràtica és imprescindible definir polítiques empresarials, econòmiques, educatives, etc. tenint sempre en compte la cohesió social. “La cohesió social és indispensable per una alta condició qualitat democràtica d’un país. Hem de continuar innovant per arribar a un estadi de justícia i equilibri social, tal i com hem defensat en el recent estudi que hem presentat sobre la Renda Bàsica Universal”, ha explicat el president de la patronal. En aquest estudi, la Cecot aposta i reforça la necessitat de continuar  desenvolupant proves pilot per innovar en les rendes bàsiques i les garantides com instruments per pal·liar efectes que generen els canvis dels models econòmics.

Durant la reunió els assistents han compartit la importància de continuar reivindicant la inversió en infraestructures, moltes d’elles crítiques per al desenvolupament del teixit empresarial i l’arrelament de noves empreses als territoris. En aquest aspecte Abad ha explicat a Torra les gestions de seguiment amb la Direcció General de Carretes del Ministeri de Foment per al seguiment de les obres de la B40 que la Cecot, juntament amb altres agents econòmics i els ajuntaments afectats, estan realitzant des del 2015.

En un altre ordre de temes, la Cecot ha demanat al president del Govern que faci passes endavant perquè la seva administració assoleixi el màxim nivell de digitalització i guanyar en eficiència, en especial en aquells processos amb incidència en la gestió de les empreses.  Des de l’organització empresarial es considera que Catalunya hauria de liderar amb certa celeritat un procés cap a la digitalització que la posicioni com a motor de canvi i que, en conseqüència, generi la dinàmica d’una transformació digital també en els administrats, assolint uns millors nivells d’eficiència en processos que actualment no aporten valor i sí sobre càrrega administrativa o terminis innecessàriament llargs per determinats tràmits.

L’aprofitament de la revolució energètica i com integrar l’àmbit de la generació d’energia en la marxa de l’economia i en les pròpies llars ha estat un altre aspecte de conversa durant la trobada amb el president Torra. “Sabem que les polítiques energètiques depenen de Ministeri però tenim un petit marge on poder incidir en l’autogeneració  i en la generació d’energia en xarxa que podríem analitzar i impulsar”, comenta el president de la Cecot.

Finalment, Abad ha manifestat la voluntat i predisposició de la Cecot a col·laborar en totes aquelles iniciatives dels diferents Departaments de la Generalitat que permetin una millora de la competitivitat empresarial, el desenvolupament econòmic i que tinguin un retorn social que redundi en benefici col·lectiu.