Actualitat

La Cecot considera desproporcionada la resposta del sector del taxi que està tenint un fort impacte col·lectiu i social a l’economia catalana

Cal que l’administració i el sector avancin en posicions mitjançant el diàleg però serà difícil que la societat entengui o comparteixi respostes desproporcionades.
  • Com ja s’ha produït en altres sectors, el canvi de model econòmic en el sector de la mobilitat i la irrupció de la tecnologia està afectant sectors regulats com el del taxi i cal pactar transicions que minimitzin els efectes negatius.
  •  Abad: “aquest conflicte ja fa massa temps que dura. Els mercats regulats necessiten actualitzar-se i revisar-se periòdicament i en el cas del taxi hi ha un endarreriment de dos o tres anys”.

Davant de les conseqüències del col·lapse que està patint Barcelona arrel de les mobilitzacions del sector del taxi i dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC), la Cecot posa de manifest la seva preocupació per l’alt l’impacte negatiu que estan tenint a nivell col·lectiu i social. Creiem que la resposta del sector està sent desproporcionada i està perjudicant a diferents sectors, en especial al del comerç i al de serveis, amb caigudes de l’ordre del 25% d’afluència a Barcelona.

Les mobilitzacions d’aquests dies, igual que les que es van donar el mes de juliol de l’any passat, no només afecten a Barcelona i a la regió metropolitana, sinó que està afectant l’economia catalana en general, en especial en el turisme i en la imatge i prestigi a l’exterior.

Tanmateix, des de la Cecot compartim el posicionament contra l'intrusisme i per això demanem atenció i propostes urgents que facilitin una solució a la mobilització del sector del taxi.

“Aquest conflicte ja fa massa temps que dura. Els mercats regulats necessiten actualitzar-se i revisar-se periòdicament i en el cas del taxi hi ha un endarreriment de dos o tres anys”, afirma Antoni Abad, president de la Cecot. “No es tracta de frenar els avantatges que la tecnologia pot aportar al sector i a la societat, no tindria sentit i ens empobriria a tothom, per això cal gestionar la transició d’un model regulat que ha quedat superat”. 

Com ja han expressat organitzacions d’altres sectors, com RETAILcat de la que Cecot Comerç en forma part, el sector del taxi es troba ara en una situació similar a la del comerç en els anys 90 amb l’entrada de grans operadors o al 2000 amb l’e-commerce. El sector del taxi, de la mateixa manera que el sector del comerç, haurà de trobar vies per ser competitiu davant les alternatives que sorgeixin. Molts sectors estan passant per reconversions i les seves respostes han passat per l’esforç, l’adaptació al canvi i la reinvenció, sense perjudicar el conjunt del sistema.

Ens trobem en un moment on la dinàmica econòmica i la implementació de la tecnologia i la innovació estan generant canvis de models de negoci en molts sectors, canvis en les regles de joc conegudes fins el moment i canvis en les percepcions de valor de les coses. Un altre exemple on la irrupció de noves tecnologies ha afectat els models de negoci habituals és el sector del periodisme i els mitjans de comunicació.

El taxi és un sector regulat, amb una expectativa de protecció i de creació de barreres d’entrada a l’ofici, per als que adquireixen una llicència que té un cost elevat. Les llicències de taxi van agafar un preu de mercat elevat i els qui les van adquirir, lògicament, les veuen perillar. Per a molts taxistes la compra d’una llicència era percebuda com una inversió a llarg termini i l’activitat econòmica els està portant cap a una desregularització del sector. La transició del model és complexa i s’haurà de pactar per minimitzar els efectes negatius. Cal evitar però judicialitzar el conflicte i evitar traslladar-ho als ciutadans.