Actualitat

Traslladem a la Comissió d’Indústria, Comerç i Turisme del Congrés dels Diputats un paquet de mesures per reactivar l’economia i rellançar les empreses

Mitjançant el Diputat al Congrés, Joan Capdevila, l’entitat ha traslladat a la Comissió un document de propostes i mesures destinades a la reactivació econòmica que inclou propostes fiscals i financeres, de manteniment de l’ocupació, per autònoms, de l’àmbit internacional i de l’energètic.

El dimecres 9 de setembre es va reunir la Comissió d’Indústria, Comerç i Turisme del Congrés dels Diputats en sessió ordinària amb la compareixença de la Secretaria d’Estat de Comerç, el Secretari General d’Indústria i de la PIME així com del Secretari d’Estat de Turisme per informar de la situació dels sectors de la Indústria, del Comerç i del Turisme pels efectes de la pandèmia de la COVID-19.

En aquest marc i, mitjançant Joan Capdevila, diputat al Congrés pel GP Republicà (ERC), la Cecot ha tingut l’oportunitat de vehicular un seguit de propostes i mesures destinades a complementar el debat per la reactivació econòmica i, sobre tot, facilitar el rellançament de les empreses i autònoms després de l’impacte en l’activitat productiva de les mesures implementades per l’executiu per gestionar la crisi sanitària generada per la propagació del virus.

 

RESUM DE LES MESURES PROPOSADES PER LA CECOT

Mesures financeres per garantir la liquiditat i la solvència de les empreses

 • El  Govern  estatal  ha  d’impulsar  la  liquiditat  del  sistema  econòmic  utilitzant  les  polítiques econòmiques i fiscals que té al seu abast per garantir la viabilitat de les pimes i els autònoms, fent especial èmfasi en aquelles empreses que preveuen inversions i, tot i la situació, aposten pel creixement.
 • Posar en marxa ajuts directes a les empreses dels sectors més afectats pels efectes de la pandèmia.
 • Fer front, per part del conjunt de les administracions públiques, al pagament amb caràcter immediat de les factures dels seus proveïdors que superin els 30 dies des de la data d’emissió, en ser aquesta una obligació definida per la Llei de morositat.

 

Política fiscal de les diferents administracions

 • El Govern estatal ha d’implantar un sistema d’ajuts fiscals amb exoneració  de  taxes, reducció  del  pagament  d'impostos i ajornaments.  
 • Garantir que els ajuts per COVID-19 rebuts per autònoms i treballadors estiguin exempts de tributació.
 • Potenciar  de  debò  la  lluita contra el frau, els patrimonis ocults i contra l’economia submergida.
 • Posar en marxa la col·loquialment coneguda “Taxa Google”. Garantir més control sobre els pure players per garantir la recaptació de l’IVA al país que es merita.
 • Decretar un descompte generalitzat en l’IAE a totes aquelles activitats empresarials que no han pogut desenvolupar la seva activitat amb normalitat.
 • Aplicar bonificacions significatives en l’Impost de Societats d’aquells beneficis que no han estat distribuïts per donar liquiditat a les empreses.

 

Mesures per mantenir l’ocupació

 • Cal mantenir la figura dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) fins com a mínim el 31 de març de 2021 sense discriminar per sectors. Cal agilitar i millorar el funcionament d’aquesta eina.
 • Davant del repunt de baixes per contingències comunes cal que sigui l’Administració qui pagui la prestació al treballador durant els primers quinze dies i  també  les  quotes  a  la  Seguretat  Social.
 • Davant la possibilitat del tancament d’aules per contagi, cal els progenitors i els membres del nucli de convivència familiar siguin considerats en situació d'incapacitat temporal assimilada a contingència professional, tal i com es va produir en l’estadi inicial de la pandèmia.
 • Clarificar  el  manteniment  de  l'ocupació  dels  6 mesos  posteriors  a  la  finalització  de  l’ERTO.  La  legislació  ha  de  ser  clara  i  ha  d’aportar  seguretat.
 • Cal  reforçar  la  formació  ocupacional  per  evitar  la  pèrdua  de  competitivitat  i  de  talent  en  les  empreses.  Igualment, la formació serà clau per reinserir laboralment les persones en situació d'atur.
 • S’han  de  promoure  programes  de  recol·locació  de  persones  que  han  perdut  la  feina,  que  incloguin  orientació  professional,  formació  i  inserció,  segons  les  necessitats  del  mercat. 
 • És necessari incentivar l’autoocupació, facilitant la consolidació dels treballadors autònoms i la  creació  de  noves  empreses. 
 • També,  s’ha  d’incentivar  el  mercat  de  compra-venda  de  negocis; el programa Reempresa és una alternativa sòlida per a l’emprenedoria.

 

Mesures vinculades als autònoms

 • Reformar el Règim Especial de Autònoms (RETA) per tal d'eliminar qualsevol discriminació que hi hagi respecte del regim general.
 • Equiparar les quotes dels autònoms a la mitjana europea i exonerar-los de la responsabilitat de liquidar l’IVA de les factures no cobrades.
 • També  és  imprescindible  prolongar  el  cobrament  de  la  prestació  pel  cessament  d'activitat  i  sufragar el cost de les cotitzacions socials, a l’igual que els ERTOs, fins al 31 de març de 2021, com a mínim, i sense discriminar per sectors.

 

Mesures  destinades    a  la  recuperació  de  la  demanda  i  el  consum

 • Dissenyar una campanya per  reactivar  la  demanda  turística  i  comercial,  tenint  en  compte  els  nous  comportaments  i  els canvis en els hàbits dels consumidors arran de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. Caldrà posar en valor els conceptes de destinació i compra segura.
 • Promoure Plans Renove, no només per a l’automoció, per incentivar la demanda de molts altres sectors.
 • Aplicar mesures d’estímul i incentius fiscals entre els arrendadors per incentivar rebaixes en els lloguers de locals comercials, promovent el pacte entre propietaris i llogaters.
 • Mantenir els riscos de les asseguradores de crèdit. El Govern ha d’evitar que les  entitats asseguradores de risc apliquin retallades de manera dràstica  i  indiscriminada en els riscos assignats als seus clients.

 

Mesures per la reactivació del comerç internacional

 • Ajornar  el  pagament  dels  drets  d’importació  sense.
 • Estendre  de  forma  generalitzada   la  possibilitat  d'autoliquidar  l'IVA  d'importació  (sense  ingrés  a  la  duana).
 • Agilitzar  tràmits  duaners  i  d'importacions,  impulsant  en  el  marc  de  la  Unió  Europea  la  flexibilització dels terminis dels processos duaners i l’exigència de garanties.
 • Declarar  productes  estratègics  tots  els  relacionats  amb  la  indústria  i,  consegüentment, aplicar la reducció de les taxes portuàries.

 

Mesures per canviar la política energètica

 • Dissenyar polítiques que redueixin el cost de l’electricitat.
 • Revisar  les  tarifes  de  distribució  que  discriminen  territoris  sense  cap  lògica econòmica.
 • Revisar el  model  dels  costos  del  sistema  i  eliminar  conceptes  que  no  són  pròpiament  energètics.
 • Impulsar  la  generació  i  distribució  descentralitzada  d’energia  elèctrica i acabar amb el model d’oligopoli dominant en aquests moments.

 

Es poden consultar totes les mesures a

Document de mesures Cecot per ajudar a les administracions públiques a reactivar l'economia i rellançar les empreses | COVID-19.

Propostes Cecot per millorar la competitivitat de les pimes i estimular l'economia | Eleccions general 2019.

Propostes Retailcat per la reactivació del comerç minorista

SERVEIS DESTACATS: