Actualitat

Avui fa 40 anys que l'Institut Industrial i la Unió Comercial i Industrial van unir-se sota una entitat confederada: la Cecot

Després de la guerra civil, Terrassa compta amb dues entitats patronals: l'Institut Industrial i la Unió Comercial i Industrial. La democratització la vida espanyola a partir de 1975 desvetlla en alguns propietaris la necessitat de posar al dia les estructures empresarials, especialment agrupant els empresaris no solament des del punt de vista sectorial, sinó també globalment, com a estament diferenciat dins la nova societat que s'estava forjant.

La reflexió sobre la conveniència de participar d'una organització aglutinadora, impulsa l'Institut Industrial i la Unió Comercial i Industrial a concretar una mútua integració. Durant dos anys de converses, reestructuració de serveis, gestió de dualitats i de la diversitat de situacions en el si de les entitats, el 15 de març de 1978 es funda la CECOT com a confederació de gremis i associacions independents per branques d'activitat, federats en una agrupació patronal única.

La fundació de la Cecot va ser el resultat d'unes circumstàncies socials, polítiques i econòmiques de l'època de la transició però també és l'èxit col·lectiu d'uns empresaris que van voler mantenir els valors que durant prop de dos segles havien impulsat altres persones en l'àmbit dels gremis, del comerç i la indústria. 

Aquests valors es fonamentaven en impulsar no només el creixement econòmic i empresarial dels seus negocis, sinó que aquest creixement havia d'anar en paral·lel i al mateix ritme que el desenvolupament del territori, de l'entorn i de la societat. I aquesta consigna continua imperant en qualsevol de les accions que totes i cadascuna de les persones que han format part, formen part i de les que ho facin en el futur, d'aquesta entitat de representació empresarial que és la Cecot. Entenem l'associacionisme empresarial com una suma de voluntats orientades a la defensa i el desenvolupament del teixit empresarial, es trobi amb l'escenari que es trobi a cada moment, i amb una clara voluntat per fer que aquest desenvolupament econòmic vagi directament lligat a una millora de la cohesió social i a l'aportació de benestar social.

Els membres dels actuals òrgans de govern, convidem a tota persona que ho vulgui, a formar part i implicar-se activament en una entitat com la Cecot.

La nostra història és la suma d'accions i esforços de moltes i moltes persones, anònimes o de renom, perquè al cap i a la fi, qui fa moure, evolucionar i anar endavant a la Cecot, i a qualsevol empresa, són les persones.

A totes les persones, moltes gràcies per fer possible aquesta celebració i les que vindran!