Actualitat

FEM Vallès reclama una autoritat del Transport del Vallès per cobrir la demanda específica de mobilitat de l’1,4M d’habitants a la regió

La plataforma FEM Vallès fa seu l’estudi elaborat per Via Vallès per proposar una xarxa intermunicipal de Bus ràpid d’articulació comarcal que conformi una malla conjunta entre ferrocarril i bus de serveis públics a escala Vallès.
 • La proposta de línies del Bus ràpid Vallès comporta nous nodes d’intercanvi entre línies longitudinals i transversals al centre de la plana del Vallès com ara a Lliçà de Vall, la Riera de Caldes o Polinyà.
 • Amb un milió seixanta-dos mil desplaçaments, el Vallès suposa el 53% del total de la mobilitat entre les grans àrees de la regió de Barcelona, dels quals un 29% són desplaçaments radials amb la capital, un 22% del total són pròpiament interns del Vallès i un 2% de relació directa amb el Maresme i el Baix Llobregat.

 

La plataforma FEM Vallès aposta per un govern de la xarxa intermunicipal de Bus a escala Vallès i ha elaborat una proposta per establir línies de Bus ràpid d’articulació comarcal, és a dir, una malla entre ferrocarril i bus de serveis públics a la comarca.

Més enllà de posar sobre la taula el debat sobre l’Àrea Metropolitana de Barcelona, clarificar i definir l’àmbit regional i la perifèria d’aquesta AMB, des de la plataforma FEM Vallès es denuncia que l’AMB pretengui estendre l’àmbit d’actuació de l’empresa TMB, responsable de la xarxa de Metro i Bus de la conurbació barcelonina, fins la meitat del Vallès Occidental, quan aquesta no és ni la solució correcta ni l’àmbit adient.

La xarxa a escala regional està constituïda, bàsicament, per les Rodalies ferroviàries, però a l’interior del Vallès la mobilitat entre municipis és molt accentuada i forma una malla de relacions pròpia i desatesa. A part de les relacions radials amb Barcelona, hi ha una multitud de relacions encreuades. De l’ordre de la meitat de la mobilitat obligada, per treball o estudi, surt dels municipis i s’adreça a la rodalia no pas sempre cap a Barcelona. L’oferta de Bus actual depèn dels ajuntaments, amb limitacions de no poder travessar els límits del terme municipal i depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en les línies entre municipis. Es tracta diverses concessions sense un model integrat, talment con si el Vallès fos com una comarca poc poblada i no un territori poblat i complex d’1,4 milions d’habitants del Vallès que demanen una atenció específica a la seva mobilitat.

En aquest sentit, des de la plataforma FEM Vallès es reclama una autoritat intermunicipal del Vallès per atendre la demanda interna, amb una oferta sòlida de Bus i considera que l’Àrea Vallès seria l’autoritat idònia per desenvolupar la funció. Aquesta autoritat ha d’endreçar i atorgar coherència a les concessions i atendre un model conjunt, procurant la coordinació entre les línies urbanes i les interurbanes.

 

La proposta de línies Bus Ràpid Vallès–rV elaborada per l’associació Via Vallès i impulsada per FEM Vallès té com a objectius:

 •  Una xarxa intermunicipal de Bus ràpid d’articulació comarcal. Una malla conjunta entre Ferrocarril i Bus de serveis públics a escala Vallès.
 • Amb origen/destí a les principals estacions de Ferrocarril i Bus.
 • Una xarxa de Bus alimentada pels serveis ferroviaris de Rodalies (RENFE i FGC).
 • Una malla de primer nivell de Bus, que alimenta el Bus urbà i altres línies interurbanes.
 • Una malla que reconeix de l’estructura del Vallès (un mapa mental per a la ciutadania).
 • Una xarxa de servei entre nodes i amb parades intermèdies a una distància tipus al voltant de 700m a 1km (superior al Bus urbà).

 

I els criteris sobre els que es fonamenta la proposta són que:

 • No es duplica cap línia ferroviària amb una línia de Bus exprés paral·lela.
 • Se segueixen trams urbans i amb una demanda significativa, però en lògica intermunicipal.
 • En trams urbans les parades queden distanciades, reforcen el Bus urbà i no l’anul·len.
 • Línies amb un temps tipus de recorregut entre 1/2 hora i 1 hora.
 • Es milloren moltes línies interurbanes existents, dotant-les de lògica general.

 

En síntesi, el Vallès involucra la meitat (53%) de total de la mobilitat entre les grans àrees de la regió de Barcelona, dels quals prop d’un terç desplaçaments són radials amb la capital (29%), una cinquena part del total pròpiament interns del Vallès (22%) i un 2% de relació directa amb el Maresme i el Baix Llobregat.

Valorem els desplaçaments entre els 16 àmbits definits a la Regió de Barcelona, 9 dels quals són del Vallès, 4 del Baix Llobregat, 2 del Maresme i 1 al Barcelonès. Dels 2 milions de desplaçaments, la xifra major (29%) correspon a la relació radial Vallès - Barcelonès, i la segueix la relació Baix Llobregat – Barcelonès (27%), a distància de la resta de valors com el del Maresme – Barcelonès (11%).

Les relacions internes entre les 9 àrees del Vallès són molt elevades (22% del total), superior als valors entre les àrees del Baix Llobregat (4,1%) i propera a la intensitat de les relacions Baix Llobregat - Barcelonès.

Les relacions radials amb Barcelona compten amb molts serveis públics: Rodalies RENFE i FGC i Bus Exprés. Per contra, les relacions internes del Vallès només parcialment poden fer servir els serveis radials a Barcelona. L’únic servei clarament no radial és la línia de Rodalies R8, molt mancada, i no hi ha cap servei de Bus transversal (excepte un bus Sabadell - Mataró).

 

Sobre FEM Vallès

La plataforma FEM Vallès és una iniciativa promoguda per la patronal Cecot, el Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i Comarca (CIESC), la Unió Empresarial Intersectorial Cercle d’Empresaris i Via Vallès. Entitats com Baricentro, Cerdanyola Empresarial, l’Associació d’Empresaris de Castellbisbal, l’associació Sant Cugat Empresarial, el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de Barcelona (delegacions del Vallès Oriental i Occidental), el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (Delegació del Vallès) i el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (Delegació del Vallès), CCOO (Vallès Oriental, Vallès Occidental i Catalunya Central), UGT (Vallès Oriental i Vallès Occidental),  la Cambra de Comerç de Terrassa, el Col·legi d’Advocats de Terrassa i el Col·legi d’Advocats de Sabadell han subscrit la seva adhesió a la plataforma.

Plànol proposta línies Bus ràpid Vallès