Actualitat

La Universitat d’Oxford acredita Cecot Formació com a centre examinador oficial

Martínez: “l’acreditació donarà l’oportunitat a les empreses i les seves plantilles a poder tancar el projecte de formació d’anglès amb un títol de reconeixement oficial”.

Cecot Formació ha estat acreditada per la Univesitat d’Oxford Press com a centre examinador oficial de l’examen d’anglès Oxford Test of English.

Segons la directora de Cecot Formació & Desenvolupament, Eulàlia Martínez, “el fet que ens proposéssim i que, finalment, hàgim assolit ser centre examinador oficial de l’Oxford Test of English donarà l’oportunitat a les nostres empreses associades i als seus treballadors i treballadores a poder tancar el projecte de formació d’anglès amb un títol de reconeixement oficial segons els MCER”.

L’Oxford Test of English (OTE) que ha estat desenvolupat i validat per l’Oxford University Press amb el prestigi de ser un certificat concedit per la Universitat d’Oxford, permet aconseguir una acreditació oficial de competència comunicativa en llengua anglesa dels nivells B2, B1 i A2 d’una manera més flexible i ràpida que amb les proves de competències tradicionals.

A efectes pràctics, la prova, que té una durada de dues hores i es realitza totalment online, avalua la capacitat de cada persona per desenvolupar-se en diversos àmbits, com el professional, l’acadèmic i/o el social. Consta de quatre parts, una per a cada competència o habilitat lingüística: speaking (expressió oral), listening (comprensió auditiva), writing (expressió escrita) i reading (comprensió escrita). Els participants disposen d’un temps limitat per a completar cadascuna d’aquestes quatre competències.

Els continguts de les competències que s’avaluen s’adapten totalment a les respostes de cada  participant, això fa que la prova sigui una experiència única i motivadora i amb un resultat més precís.

Cada participant disposa dels resultats de la prova en un termini de 14 dies, en un format clar en el que queda totalment explícit el nivell de la persona examinada en cadascuna de les quatre competències per separat, i en general, d’acord amb els nivells del Marc Comú Europeu de Referència (MCER). A més, sinó s’aconsegueix la puntuació necessària, es pot repetir cadascun dels mòduls de manera independent i a fi efecte de millorar la nota global, ja que la nota més alta obtinguda per a cada competència serà que s’utilitzarà per la nota global.

Cecot Formació farà una convocatòria mensual de l’examen oficial durant l’any, aquestes es realitzaran a la seu del Carrer Sant Pau, 6 de Terrassa i la única condició per poder realitzar-lo és ser major de 16 anys. La data de la primera convocatòria prevista per aquest 2019 serà el 27 de setembre.

 

Informació corporativa

Cecot Formació, és una entitat col·laboradora del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb una mitjana de 7.500 alumnes formats i 760 accions formatives realitzades a l’any. Cecot Formació dona resposta a prop de 40 sectors d’activitat. Es dissenyen i desenvolupen accions de formació per empreses i treballadors/es en actiu i en atur.

http://www.facebook.com/fundaciocecotformacio

Eulàlia Martínez (Cecot Formació) i Laura Sánchez (d’Oxford University Press)