Actualitat

Opinió de l'expert | La tècnica del Mussol per generar noves idees i oportunitats de negoci

La pregunta que tothom es fa és d’on surten les idees per crear un nou negoci i quines fonts de generació d'idees ens poden servir d'inspiració?

Podem afirmar que no hi ha un únic origen per arribar a la idea d’un nou negoci, ja que cada persona emprenedora té la seva pròpia idea de negoci com a conseqüència de la seva situació personal, familiar o professional.

La pregunta que tothom es fa és d’on surten les idees per crear un nou negoci i quines fonts de generació d’idees ens poden servir d’inspiració?

Tampoc hi ha una única resposta a questes qüestions ja que les fonts de generació d'idees per part d'un emprenedor poden ser moltes i diverses i poden dependre de la seva formació, de la seva experiència professional, dels seus gustos o les seves aficions, dels canvis socials, dels nous hàbits dels consumidors que contínuament generen noves necessitats a la població, dels canvis legislatius, noves normes o obligacions que creen noves necessitats a cobrir, de la irrupció de noves tecnologies que modifiquen els comportaments de persones i empreses, de les noves maneres de fer servir productes ja existents que permeten ampliar els seus mercats, de la observació de la realitat socioeconòmica d'altres llocs, aprofitant viatges de lleure, etc.

Les idees de negoci també es poden generar de dues maneres més clàssiques: les tècniques intuïtives, que es basen en la creativitat i les tècniques racionals, que acostumen a seguir certes pautes.

Dins de les tècniques intuïtives hi trobem la pluja d’idees, les relacions forçades, el pensament lateral, la llista d’atributs i la descomposició del problema. I en les tècniques racionals, l’anàlisi del mercat, l’anàlisi DAFO, l’anàlisi causa-efecte i els mapes de percepció.

La tècnica del Mussol

Aquesta tècnica que vaig presentar en el seu dia, com assessor en màrqueting on-line de la Cecot, es basa en les característiques d'aquest ocell i que es poden resumir en una alta capacitat d'observació, un mimetisme amb l'entorn, una gran capacitat de comunicació, una gran rapidesa en el seu vol amb un atac silenciós vers el seu objectiu i, a més, són considerats símbol de saviesa i d'intel·ligència.

I justament aquestes característiques són les que una persona que vulgui emprendre ha de treballar si vol utilitzar aquesta tècnica en benefici propi i que l’ajudi a generar noves idees de negoci:

  • La seva capacitat d’observació ha de permetre estar atents a qualsevol canvi del seu entorn, ja sigui social, de nous hàbits de consum, de legislacions o de tendències, ja que aquesta font d’idees li permetrà descobrir nous negocis. 
  • El mimetisme amb l’entorn ha de permetre veure sense ser observats, amb l’objectiu de que no copiïn les idees que puguin tenir o que el que facin pugui donar idees a d’altres. En aquest sentit la discreció ha de ser fonamental per qualsevol nou emprenedor.
  • La rapidesa de vol i un atac silenciós vers el seu objectiu ha de ser la norma per aquests nous emprenedors ja que els permetrà ser més ràpids que altres empreses amb una capacitat de maniobra més feixuga i lenta. Ser els primers en actuar pot ser la clau de l’èxit d’un nou negoci i esperar massa pot fer que sorgeixin competidors, ja que sempre cal pensar que la nostra idea la poden tenir moltes altres persones i que és molt difícil generar un idea absolutament nova.

Segons l'experiència en l'aplicació d'aquesta Tècnica podem afirmar que sens dubte ens permetrà descobrir noves capacitats personals alhora que ens servirà d'ajuda per generar noves idees i oportunitats de negoci i que dependrà de l'esperit de cada persona emprenedora el fet d'aprofitar-les intel·ligentment o no.

CONTINGUTS RELACIONATS: