Actualitat

El Govern aposta pel programa Reempresa

Reempresa disposa de més de 150 tècnics i tècniques a tot el país repartits en més de 80 punts d’atenció. Col·labora amb altres institucions i organitzacions empresarials com la Diputació de Barcelona, Girona i Tarragona, GLOBLALLEIDA, CaixaBank o Foment del Treball Nacional.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat concedir 5.3M d’euros al programa Reempresa de la Fundació Cecot Innovació i fa una aposta decidida a fomentar la transmissió empresarial i evitar el tancament de negocis per falta de relleu. Aquesta decisió pren encara més rellevància si es té en compte l’actual context econòmic i empresarial generat per l’impacte de la COVID-19.

La subvenció, vehiculada a través del Departament d’Empresa i Coneixement, es complementa amb l’aportació realitzada per la Fundació Cecot Innovació per desenvolupar una tasca conjunta que passa per repensar i dissenyar nous serveis amb l’objectiu comú d’evitar el tancament de les empreses catalanes i fomentar-ne el seu creixement.

El projecte “Suport a la continuïtat empresarial mitjançant el creixement: Reempresa 2020” es presenta com un model de creixement empresarial per tal d’oferir un nou patró d’emprenedoria en què hi participin empreses, persones empresàries i emprenedors i emprenedores mitjançant la transmissió d’empreses.

Aquest projecte pretén treballar per detectar dificultats a les empreses, ajudar a que es puguin recuperar abans que sigui massa tard i poder-se vendre a nou nova persona emprenedora, segmentar el mercat de compravenda de pimes (comerç, indústria i turisme), definir metodologies específiques en transmissió d’empreses per a cadascun dels mercats, focalitzar l’atenció en el creixement dels negocis transferits i monitoritzar noves propostes de polítiques públiques al voltant del concepte de la transmissió empresarial.

Amb aquest nou projecte, la Fundació Cecot Innovació espera repetir l’èxit assolit durant els primer anys de col·laboració publicoprivada que ha suposat el Reempresa.

 

Reempresa, un servei innovador que ha evitat el tancament de més de 2.900 empreses des del 2011

Des de la seva posada en marxa l’any 2011, el Centre de Reempresa de Catalunya, una iniciativa de la Cecot i d’Autoocupació, ha salvaguardat més de 2.900 empreses catalanes, evitant la pèrdua de més de 8.000 llocs de treball i generant una inversió induïda de més de 134M d’euros. Reempresa disposa d’un Marketplace propi amb més de 1.200 anunci d’empreses que busquen un relleu. Del total de casos d’èxit del servei, un 40% han estat encapçalats per persones que es trobaven en situació d’atur.

Reempresa disposa de més de 150 tècnics i tècniques a tot el país repartits en més de 80 punts d’atenció. Col·labora amb altres institucions i organitzacions empresarials com la Diputació de Barcelona, Girona i Tarragona, GLOBLALLEIDA, CaixaBank o Foment del Treball Nacional.

El director del Centre de Reempresa de Catalunya i de la Fundació Cecot Innovació, Abraham Arcos, ha volgut agrair la tasca de tot l’equip del servei “per preparar una proposta atractiva, competitiva i potent que permeti a Reempresa seguir creixent i evitant el tancament de negocis”.