Actualitat

Resultats de l’enquesta sobre l'accés al finançament de les empreses (SAFE)

Us fem arribar els resultat corresponents a l’exercici 2021 de l’enquesta de la Comissió Europea i el Banc Central Europeu (BCE)  sobre l'accés al finançament de les empreses (SAFE) que pensem que poden ser del vostre interès.

La mostra proporciona informació sobre les últimes novetats en la situació financera de les empreses, i documenta les tendències en la necessitat i disponibilitat de finançament extern. Els resultats de l'enquesta es desglossen per la mida de l'empresa, la branca de l'activitat econòmica, el país, l'edat de les empreses, l'autonomia financera i la propietat. Es tracta d’una publicació de caràcter anual que cobreix tots els països de la Unió Europea i alguns països veïns.

Survey on the Access to Finance of Enterprises (SAFE)