Actualitat

El Govern augmenta la reducció de la tributació per mòduls fins al 20% el 2021

El Govern, en el marc del nou Pla de Rescat, ha aprovat algunes mesures per ajudar els autònoms que tributen per mòduls davant la situació econòmica conseqüència de la COVID-19. Així, s'augmenta la reducció de la tributació per mòduls d'IRPF del 5% actual fins al 20% amb caràcter general.
En alguns sectors més afectats per les mesures per frenar la COVID-19, com el comerç, la hostaleria, el transport de viatgers o el turisme la reducció pot arribar al 35%.

Descomptar-se el IRPF i IVA corresponent dels dies que han estat sense treballar
Entre les mesures aprovades pel Consell de Ministres també es contempla que els autònoms que cotitzin per mòduls puguin descomptar-se la part proporcional de IRPF i d'IVA als dies del segon semestre de 2020 en que no van poder realitzar la seva activitat per ordre governamental motivat per les mesures adoptades per les autoritats sanitàries per frenar la COVID-19.
També s'ha acordat facilitar als autònoms que ho desitgin el traspàs del sistema de mòduls a estimació directa.

Ajornar el pagament dels impostos del primer trimestre de 2021
Una altra mesura que s'ha aprovat és la possibilitat que els autònoms ajornin els impostos del primer trimestre de 2021 fins a sis mesos, amb tres de carència d'interessos.
Poden acollir-se a aquesta mesura els autònoms i pimes amb valor d'operacions inferior a 6.010.121 euros l'any 2020.