Actualitat

Hem constituït l’Agrupació de Polígons de Terrassa com a canal d’interlocució entre les empreses ubicades a polígons i l’Ajuntament

Jordi Vilar ha estat nomenat president de l’Agrupació de Polígons de Terrassa en la primera reunió d’aquesta entitat representativa de les empreses de Terrassa en l’àmbit dels polígons.
  • Entre els reptes més immediats, l’Agrupació planteja definir les estratègies a curt i mig termini que possibilitin la millora dels polígons; negociar el pressupost municipal destinat als polígons i orientar les actuacions de l’ajuntament en aquest àmbit, així com impulsar l’elaboració d’un pla director que diagnostiqui la situació dels polígons, identifiqui les prioritats de les actuacions i elabori un pressupost per millorar-los.

Dilluns, 11 de novembre de 2019. Avui s’ha constituït l’Agrupació de Polígons de Terrassa amb la presència de les empreses representatives dels polígons amb activitat empresarial de Terrassa. La Junta Directiva ha anomenat president de l’Agrupació a Jordi Vilar, el qual al mateix temps també ho és de l’Associació de Propietaris dels Bellots. La primera reunió constitutiva, ha comptat a més amb el suport del president de la Cecot, Antoni Abad, i amb la presència del tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Isaac Albert, així com del director de Promoció Econòmica, Miquel Pérez, i l’assessor de l’àrea, Josep Vilagrasa.

L’agrupació neix amb l’objectiu d’esdevenir l’entitat representativa de les empreses de Terrassa en l’àmbit dels polígons i actuar com el canal d’enllaç entre els problemes identificats per les empreses i l’Ajuntament.

Entre els reptes més immediats, l’Agrupació de Polígons es planteja definir les estratègies a curt i mig termini que possibilitin la millora dels polígons; negociar el pressupost municipal destinat als polígons i orientar les actuacions de l’ajuntament en aquest àmbit, així com impulsar l’elaboració d’un pla director que diagnostiqui la situació dels polígons, identifiqui les prioritats de les actuacions i elabori un pressupost per millorar-los.

Durant la reunió els representants dels diferents polígons han posat de relleu les principals mancances, entre les quals es destaquen, la necessitat d’urbanitzar el Polígon de Can Guitart, o també la situació que es produeix entre el Polígon de Can Farcan i el Polígons dels Bellots per l’activitat de reparació il·legal de vehicles a la via pública. Altres aspectes de caràcter més general són els derivats de la necessitat de millorar la neteja i la recollida de residus que s’abandonen als polígons. La Junta també ha mostrat la seva preocupació pels problemes derivats de la mobilitat i la manca d’aparcaments, entre d’altres aspectes.

El tinent d’alcalde, Isaac Albert, s’ha mostrat satisfet amb la iniciativa i ha expressat el seu compromís per reunir-se periòdicament amb l’Agrupació. També considera que per tal que els problemes apareguin a l’agenda política és necessari que estiguin recollits en l’agenda pública, per tant, considera absolutament necessari aquest espai de trobada amb continuïtat, entenent-lo com un marc d’interlocució per millorar la situació del polígons més enllà de la demanda immediata.

Igualment, ha fet referència a la necessitat d’actuar als polígons industrials sobre tres eixos, les infraestructures, la gestió i el model. Per Albert la política industrial s’ha de construir sobre la gestió i el model, i en aquest sentit aposta per afavorir la creació d’associacions de polígons. La Junta ha remarcat la prioritat d’identificar les mancances dels polígons a través d’un pla director, una visió de present i de futur compartida per les dues parts i on s'ha establert la prioritat d'identificar les mancances dels polígons actuals i el model cap al qual es vol avançar, un objectiu ja previst en el programa de govern per l'actual mandat, segons el consistori.

Membres de l'APT