Actualitat

Carta del Gremi a la regidora de Comerç

Carta del Gremi a la regidora de Comerç
Us informem que hem adreçat un escrit a la regidora de Comerç posant-li de manifest el nostre malestar pel fet que no s’hagi contemplat un sector com el nostre, el de la fleca i pastisseria amb àrees de degustació, en les mesures per pal·liar els efectes de la COVID-19 que ha pres l’Ajuntament de Terrassa, principalment pel que fa a la reducció de la taxa de residus.

Us informem que hem adreçat un escrit a la regidora de Comerç posant-li
de manifest el nostre malestar pel fet que no s’hagi contemplat un sector com
el nostre, el de la fleca i pastisseria amb àrees de degustació, en les mesures
per pal·liar els efectes de la COVID-19 que ha pres l’Ajuntament de Terrassa,
principalment pel que fa a la reducció de la taxa de residus.
 
A l’escrit també els hem remarcat que tot i que el sector pugui considerar-se
essencial, s’està veient fortament afectat per les restriccions de l’Estat
d’Alarma, així com les restriccions limitatives que impedeixen l’exercici de
l’activitat de degustació als nostres establiments.
Els hem posat de relleu que, aquest fet no s’ha tingut en compte, de manera
que, tot i que el sector ha tingut una forta caiguda dels seus ingressos, ha
hagut d’adaptar els seus espais i recursos humans i està patint les
conseqüències de la crisi sanitària i econòmica, es veu exclòs d’una mesura que
pot contribuir a millorar la liquiditat dels forns i les pastisseries.
Per tot això, els hem demanat que reconsiderin la mesura i que els establiments
amb degustació puguin optar a una bonificació de la taxa de residus.