Actualitat

Ajuts solvència empresarial (1a i 2a convocatòria)

Avís als beneficiaris que no van presentar la justificació en termini

S'ha publicat al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya un requeriment de la justificació adreçat a les persones beneficiàries de la primera i segona convocatòria per a que presentin la justificació de l'ajut. El termini per presentar la justificació. d'acord amb el requeriment, finalitza el dia 21 de març de 2022 i és improrrogable.

Resolució de la 1a convocatòria

Resolució de la 2a convocatòria

Per més informació clica aquí