Actualitat

A partir de dilluns s'obre el tràmit d'inscripció prèvia per a un nou ajut extraordinari als autònoms

El Diari Oficial de la Generalitat, DOGC, publica avui l'Ordre TSF/201/2020, de 26 de novembre, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores que formen part d'una microempresa.
Sol·licitud:
La inscripció prèvia es pot realitzar des les 9:00h del dilluns 30 de novembre fins a les 15:00h del 7 de desembre de 2020. Cal formalitzar la inscripció prèvia exclusivament mitjançant la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya a través  del portal Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).
Cada persona treballadora autònoma pot presentar un únic formulari normalitzat d'inscripció prèvia i per a una sola activitat econòmica. El formulari normalitzat estarà disponible al portal Canal Empresa.
S'admeten els sistemes d'identificació següents:

 • Certificat qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci Administració Oberta de Catalunya.
 • Certificat qualificat, DNI electrònic i altres certificats qualificats, que es poden consultar a la seu electrònica http://seu.gencat.cat .

Requisits per accedir a la inscripció prèvia:

 1. Tenir domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
 2. Estar em situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, abans de l'1 d'octubre de 2020.
 3. La base imposable de l'impost sobre la renda de les persones físiques del darrer exercici disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros.
 4. El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no  ha de superar l'import de 13.125 euros.
 5. No tenir ajuts atorgats, d'acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, ni amb la Resolució TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d'una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

Dades i contingut del formulari d'inscripció prèvia:

 • Dades d'identificació de la persona sol·licitant
 • Adreça
 • Dades bancàries
 • dades complementàries de la persona sol·licitants com: naturalesa jurídica, nombre de persones treballadores autònomes que col·laboren al negoci, nombre de persones contractades, NIF/CIF i dada d'alta al RETA o mutualitat entre d'altres.

Podeu ampliar la informació aquí