Notas de Prensa

Els transportistes catalans es mobilitzaran contra la Zona de Baixes Emissions aprovada per l'Ajuntament de Barcelona per inassolible i poc realista

Les associacions catalanes de transportistes han promogut un Manifest conjunt de rebuig, subscrit per més de 2.000 transportistes afectats, en el qual amenacen amb mobilitzacions si les Administracions locals no s'avenen a negociar una solució viable i realista per al sector.
  • L'Ordenança reguladora de la Zona de Baixes Emissions, amb una extensió de 95 km² del municipi de Barcelona i limítrofs, estableix la prohibició que els vehicles de repartiment i distribució de mercaderies sense distintiu puguin continuar prestant els seus serveis a partir d'aquest mes d'abril, la qual cosa suposarà en la pràctica prohibir la circulació de més de la meitat de la flota de transport de mercaderies que actualment presta els seus serveis a la Ciutat Comtal, majoritàriament autònoms i petites empreses familiars.

A la fi de 2019 l'Ajuntament de la ciutat de Barcelona i d'altres municipis limítrofs van aprovar la denominada Zona de Baixes Emissions de Barcelona (ZBE), amb l'objectiu de reduir la contaminació ambiental en l'àrea metropolitana de la Ciutat Comtal.

La Zona de Baixes Emissions, amb una extensió superior als 95 km² i que engloba tot el terme municipal de Barcelona (excepte la Zona Franca Industrial i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Els Plans), els municipis de Sant Adrià de Besòs i L'Hospitalet de Llobregat, i part dels municipis d'Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat, va comportar en un primer moment la restricció de circulació dels vehicles privats més contaminants, aplicant-se de manera progressiva a les diferents categories de vehicles segons l'etiqueta ambiental de la DGT. Així mateix a partir d'aquest any 2021, en concret des del pròxim 1 d'abril aquesta regulació mediambiental contempla la prohibició de circulació dins de la ZBE de l'àmbit de les rondes de Barcelona a les furgonetes, camions i autobusos que no disposin d'etiqueta de la DGT.

Aquesta mesura tan restrictiva per al sector del transport de mercaderies sempre ha comptat amb el rebuig de les principals associacions catalanes de transportistes, entre altres, el GREMI de TRANSPORTS I LOGÍSTICA DE CATALUNYA, AGTC, ASTAC COMTAL, totes elles integrades a la Federació Nacional d’Associacions de Transports d’Espanya-Fenadismer, per ser considerada una mesura absolutament inassolible i poc realista, ja que l'aplicació d'aquesta restricció suposarà en la pràctica expulsar del sector a més de la meitat de la flota que actualment opera a Barcelona, conforme a les dades que consten en la memòria d'impacte econòmic que es va elaborar per a l'aprovació de l'Ordenança, en concret, el 56% dels vehicles lleugers i el 59% dels vehicles pesants censats a Barcelona dedicats al transport de mercaderies.

Per això, les associacions de transportistes han elaborat un Manifest conjunt del sector del transport de mercaderies de Barcelona i altres subsectors sobre les Zones de Baixes Emissions (ZBE), que ja ha estat subscrit per més de 2.000 transportistes afectats, en els següents termes:

El transport de mercaderies per carretera és un servei essencial i necessari, sempre al servei de les persones i de les empreses i regulat en la Llei 16/1987 d'Ordenació del Transport Terrestre. Per això, les diferents Administracions Públiques tenen l'obligació de garantir i promoure les condicions per a l'adequada pràctica del transport de mercaderies. 

La regulació i implantació de la ZBE de Barcelona no ha anat acompanyada de les adequades modificacions normatives i ajudes a les quals s'havia compromès l'Administració per a la reconversió del sector i poder-se implantar la mesura de forma no traumàtica. Aquestes circumstàncies, sumades a la crisi sanitària i econòmica causada per la pandèmia del COVID-19, han impossibilitat que els autònoms i les pimes del transport hagin adaptat les seves flotes de vehicles als requisits establerts en l'ordenança de la ZBE de Barcelona, la qual cosa posa en perill tant la distribució de béns i serveis a Barcelona, com els milers de llocs de treball que d'ella depenen.

Els autònoms i pimes del transport, així com, les associacions i col·lectius sotasignats MANIFESTEM:

1r Que el transport de mercaderies per carretera vol ser part activa en la lluita contra el canvi climàtic de manera decidida, però també de manera realista i sense que es produeixin perjudicis irreparables al sector.

2n Que el transport de mercaderies per carretera és un servei essencial, i les administracions públiques estan obligades a garantir les condicions adequades per al desenvolupament d'aquesta activitat i els llocs de treball que d'ella depenen.

3r Que tots els vehicles adscrits professionalment a l'activitat, i sobretot els que requereixen d'una autorització de transport, han de quedar exempts de les restriccions de circulació per a la ZBE, mentre les pròpies administracions no facilitin els mitjans per a l'adequada reconversió del sector de manera progressiva i realista, amb una especial atenció a aquells transportistes autònoms majors de 60 anys.

4t Sol·licitem un marc legislatiu i mesures adaptades a la situació, així com ajudes directes per a poder dur a terme la reconversió del sector del transport de la manera més ràpida i eficient possible, això és el raonable, perquè a més no existeixen opcions reals, ni alternatives possibles per al canvi de vehicles industrials. El progrés tècnic no ha arribat als combustibles que poden utilitzar els vehicles del sector de més de 3,5 TN de Massa Màxima.

En conseqüència, després de tot això convoquem amb caràcter d'urgència a les tres Administracions implicades, Ajuntament, Autoritat Metropolitana de Barcelona i Generalitat de Catalunya, així com a les associacions del sector del transport de mercaderies i altres subsectors del transport també afectats, a una taula de negociació, a fi i efecte de fixar les condicions i reivindicacions per a la reconversió del sector i l'ampliació de la moratòria per als vehicles de transport de mercaderies.

De no aconseguir-se un acord entre les parts implicades, els transportistes i associacions sotasignades quedem abocades de manera irremeiable i immediata, a mobilitzar-nos i manifestar-nos en defensa del sector, altres sectors i subsectors, que puguin estar afectats i vulguin sumar-se a les nostres reivindicacions.

 

Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística de Catalunya, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Actualment forma part de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España – FENADISMER, organització que defensa els interessos del sector a tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.