Notas de Prensa

El Gremi de Jardineria de Catalunya posa en marxa l’emissió del Certificat Professional de Jardineria

Les auditories estan plantejades de curta durada, tot el procés està pensat per facilitar-ne l’accés als autònoms i les empreses amb poca estructura administrativa.

En el marc d’accions de lluita contra l’intrusisme laboral, el Gremi de Jardineria de Catalunya ha posat a disposició dels professionals del sector una metodologia per ajudar a millorar la gestió de les empreses de jardineria amb l’objectiu d’anar cap a models d’excel·lència. A més de dotar de valor afegit a les empreses i d’una ajuda a la lluita contra l’intrusisme, assolir el Certificat Professional ha de donar confiança a clients i proveïdors.

Les activitats que les empreses del sector poden certificar són el Disseny i projectes de jardineria i paisatgisme; Construcció i manteniment de jardins i parcs; Sistemes de reg; Gespes i prats; Cobertes verdes i enjardinaments vegetals; Serveis forestals i mediambientals; Poda i tala d’arbrat; Gestió integrada de plagues; Redacció de dictàmens, valoracions i peritatges; Cultiu i venda plantes.

La certificació és voluntària, el Gremi supervisa el sistema però no el gestiona per assegurar la seva transparència i confidencialitat. Auditors independents i homologats pel Gremi són qui realitzaran l’informe que incorpori les propostes de millora; un comitè format per cinc experts, quatre d’ells sense vinculació amb el Gremi de Jardineria, atorgaran la certificació segons els resultats de l’auditoria. La certificació té una vigència de 3 anys renovables.

Les auditories estan plantejades de curta durada, tot el procés està pensat per facilitar-ne l’accés als autònoms i les empreses amb poca estructura administrativa però és aplicable a qualsevol empresa del sector sense importar la seva grandària.

La proposta compta amb el suport del Departament d‘Agricultura que, des dels inicis ha vist la importància i transcendència del projecte en la millora i qualificació del sector.

Més informació a www.certificatjardineria.cat

 

Sobre el Gremi de Jardineria de Catalunya

El Gremi, amb més de 300 socis i patrocinadors, és el portaveu del sector davant les diferents administracions, associacions i  entitats. El Gremi participa en la pràctica totalitat de les jornades tècniques que es fan a tot el territori i col·labora en la seva difusió.