La Cecot espera que el nou executiu alineï totes les polítiques d’acció per recuperar l’empenta econòmica i de reindustrialització que necessita Catalunya

Abad: “apel·lem al Govern a que no demori més la posada en marxa de convocatòries en base als fons Next Generation per tal d’ajudar el teixit pime a la reactivació”.
  • El teixit empresarial representat per la Cecot exigirà al nou Govern que, amb independència de l’estructura dels departaments, alineï totes les polítiques d’actuació i les orienti a la reactivació econòmica i la reindustrialització del país.  
  • L’entitat també considera clau incrementar els pressupostos que garanteixin l’activitat empresarial i corregir, entre d’altres, la caiguda d’inversió en innovació empresarial a Catalunya, que actualment està molt lluny de qualsevol mitjana europea.

La patronal catalana Cecot celebra que, finalment, s’hagi pogut conformar un nou Govern de la Generalitat de qui espera que pugui implementar, amb més celeritat del que ha comportat acordar Govern, les mesures necessàries per reactivar l’economia i recolzar l’activitat empresarial. “Cal preservar el teixit productiu com a generador de riquesa i fer els possibles per anticipar i accelerar les convocatòries en base als fons Next Generation destinades a reactivar les pimes”, expressa Antoni Abad, president de la Cecot. Una reclamació que la patronal ha expressat de manera reiterada els últims mesos.

Independentment de la composició final dels departaments del Govern, la Cecot exigirà del nou executiu una línia d’actuació coordinada per tots ells orientada a la reactivació econòmica del país i al suport directe a l’activitat productiva per tal de “poder donar l’empenta econòmica i industrial que necessita Catalunya”. I per això serà necessari incrementar el pressupost de les partides dirigides a l’impuls empresarial. “No entenem que el pressupost destinat a empresa o a innovació aplicada sigui inferior al d’altres àrees, com la de cultura, per posar un exemple. La inversió pública en innovació ha anat en caiguda lliure els darrers anys i creiem important corregir aquesta tendència i arribar a una assignació del 2-3% del PIB per poder fer avançar les empreses i posar-nos al nivell europeu”, explica Abad, “aquesta hauria de ser una aposta de país”.

Partint d’aquesta aposta i priorització de les polítiques d’impuls i reactivació empresarial, la composició de conselleries presentada ahir ha generat certa sorpresa en decisions com ara la unificació de polítiques digitals amb mobilitat, infraestructures i territori, o bé separar la recerca i les universitats de l’àmbit de l’empresa. El cert és que des de la Cecot sempre s’ha apostat per un ecosistema integrat d’innovació, que englobi tots els agents (empresa amb prioritat de la indústria, centres tecnològics, i universitat), fixant un objectiu ambiciós, com que la despesa d'R+D+I en relació al PIB sigui del 2,5% al 3%.

De fet, entre les propostes concretes que la patronal va fer arribar abans d’eleccions a tots els partits polítics en aquest àmbit, apuntava:

  • Universitats, creiem que caldria incloure dins dels incentius variables que tenen els centres de recerca i les universitats, incentius relacionats amb projectes d'innovació lligats al món empresarial, especialment les pimes.
  • Centres de transferència del coneixement (Centres tecnològics clústers, OTRIS). Aparició d'instruments per facilitar a les pimes que utilitzen els centres de transferència del coneixement i que aquests últims s'adaptin a les seves necessitats. 
  • Empresa, és important recordar el paper clau de la nostra indústria si volem millorar en innovació. A més pensem que hauria d'ajudar a altres sectors industrials formats principalment per pimes a acostar-se a la innovació com ara les indústries creatives.

Si el nou Govern continua apostant per la transformació digital de tots els sectors productius, caldrà compartir entre empresa privada i administració pública, els riscos de l'empresa per innovar, crear palanques / ajudes: beneficis fiscals, millora del finançament o subvencions. En paral·lel caldria demanar al sistema financer privat que fomenti la concessió de crèdits a les pimes que innovin. És a dir, que destinin part dels seus recursos al teixit industrial baixant els requeriments per a l'atorgament, amb un tipus d'interès més baix que l'habitual i aconseguint més riscos vinculats a la innovació.

La Cecot espera que el nou executiu pugui esgotar la legislatura que té per davant per tal proporcionar l’estabilitat necessària al nou Govern i traslladar un missatge de confiança al sector econòmic i afavorir la creació i consolidació d’empreses.

A partir d’ara, la Cecot es mantindrà atenta a les propostes del nou equip de Govern, i en especial a totes aquelles propostes en matèria de polítiques per incentivar el creixement econòmic, per reduir l’atur i polítiques de caire social.