La Cecot felicita Miquel Iceta pel seu nomenament al capdavant del Ministeri de Política Territorial i espera que ajudi a revertir la infrainversió a Catalunya i acceleri el traspàs de competències pendents

Abad: “el nomenament de Miquel Iceta hauria de ser una oportunitat de revertir la tendència del dèficit econòmic crònic i de la manca reiterada d’inversions que patim els ciutadans d’aquest territori. Coneix perfectament la situació de Catalunya i pot explicar i posar en context estatal aquesta reivindicació”.
  • Més enllà d’ajudar a recuperar inversió per Catalunya, la Cecot espera que pugui accelerar el traspàs de competències com ara l'execució de la legislació laboral i les relatives a ocupació i formació professional que permetria adaptar els programes formatius a les especificitats de cada territori.

La Cecot expressa públicament la seva felicitació a Miquel Iceta pel seu recent nomenament com a Ministre de Política Territorial en l’actual Govern de Pedro Sánchez. La situació sanitària actual, i també l’econòmica i política tan convulsa i inestable dels darrers anys, porten a l’entitat catalana a trobar sempre la vessant positiva de qualsevol dels continus canvis que patim, per sobtats que puguin esdevenir. En aquest cas el nomenament d’Iceta al capdavant d’un Ministeri que és clau per a l’entesa territorial i per l’impacte en el desenvolupament econòmic i social de Catalunya.  com pot ser la redistribució de les inversions, hauria de poder provocar un canvi en la tendència i revertir una situació injusta per a la ciutadania catalana.

Segons la darrera actualització de la balança fiscal elaborada per la Direcció General de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i que el Ministre Iceta coneix des del seu paper com a diputat del Parlament de Catalunya, l’any 2015, els catalans eren el 16% de la població de l’Estat i van pagar el 19,4% dels impostos. En canvi, la participació catalana en la despesa va ser molt menor (14%). I si es treu la despesa de Seguretat Social, ja que l’Estat hi té menys discrecionalitat, la despesa de l’Estat a Catalunya va representar només l’11% de la seva despesa total. En xifres absolutes, el dèficit fiscal registrat l’any 2015 va ser de 16.803 milions i de 16.801 milions d’euros l’any 2016.

“Per sort, el Ministre Iceta coneix de primera mà les reivindicacions i necessitats del territori i des de la Cecot esperem que sabrà establir ponts per resoldre moltes d’aquestes situacions que considerem injustes i sense raonaments tècnics que avalin la recurrent infrainversió de l’Estat a Catalunya”.

Per part del sector empresarial, la Cecot ha demanat sistemàticament que polítics i representants empresarials puguin establir un diàleg fluid, constant i discret que doti de realisme els objectius dels PGE en les inversions que tinguin efecte directe sobre la competitivitat empresarial. “Aquesta relació continuada facilitaria, per exemple, la priorització en la inversió d’infraestructures en base al retorn de cadascuna d’elles. I no ens trobaríem, cada any, amb un teixit empresarial incrèdul davant la proposta d’inversió en infraestructures en els PGE. Aquesta és una funció que esperem pugui desenvolupar Miquel Iceta, tant pel coneixement de la situació catalana com, sobre tot, per la seva capacitat per saber-la traslladar al Govern estatal”.

Una altra actuació que la Cecot espera del Ministre Iceta és l’acceleració en el traspàs de competències a Catalunya, contemplades a l’Estatut i avalades per dictàmens del TC. Entre aquestes competències l’entitat catalana destaca: la de la legislació laboral que més enllà de la Inspecció de Treball transferida a la Generalitat l’any 2009 té pendents aspectes com la regulació del treball protegit; i la relativa a les competències en matèria d’ocupació i de formació professional per tal que la Generalitat pugui tenir flexibilitat per decidir els continguts dels programes d’ocupació i formatius adaptats a les especificitats de cada territori.

Nomenament Miquel Iceta nou Ministre de Política Territorial