La Cecot considera que la manca de previsió i planificació amb l’obligatorietat de la cotització de les pràctiques pel 2024 genera inseguretat jurídica a les empreses, especialment pimes

La Cecot recolza el comunicat de Foment del Treball on insta l’administració competent de Catalunya a donar una solució que garanteixi la seguretat jurídica per a les empreses, els centres i els alumnes.

La Cecot fa seu el posicionament emès per Foment del Treball avui on posa de manifest la sensació de desconcert, inseguretat i preocupació que hi ha a la comunitat educativa, a les empreses i a les famílies en relació amb l’obligatorietat de la cotització de les pràctiques a partir de gener de 2024.

Les patronals lamenten la manca de previsió i planificació amb l’obligatorietat de la cotització de les pràctiques que entrarà en vigor l’1 de gener de 2024, segons la modificació del text de la Llei General de la Seguretat Social que es recull al nou Reial Decret 2/2023 de reforma de las pensiones, que pretén culminar la reforma del sistema públic de pensions.

La secretària general de Formació Professional del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports, Clara Sanz, anunciava el passat divendres 15 de desembre que el 100% del cost d’alta a la Seguretat Social dels alumnes d’FP durant la formació en l’empresa (dual general) seria assumit pel Govern d’Espanya, eliminant les despeses i tràmits de gestió per a les empreses.

Tot i aquest anunci, a dues setmanes de l’entrada en vigència de l’obligatorietat de cotització de les pràctiques no hi ha una previsió i planificació oficial que estableixi seguretat jurídica per a les empreses, els centres i els alumnes. La sensació a la comunitat educativa, a les empreses i a les famílies és de desconcert, inseguretat i preocupació.

En aquest sentit, la Cecot es suma a la petició de Foment de Treball a que l’administració competent de Catalunya doni una solució per a tots els alumnes de centres sostinguts amb fons públics, posant-se a disposició per col·laborar en el que s’estimi convenient.

Les patronals posen en valor la labor formativa de les empreses catalanes i el seu compromís social, i anima a facilitar les pràctiques als estudiants, però avisa que actuïn amb cautela i s’assegurin que aquests estan donats d’alta a la Seguretat Social i de concretar l’abast de les obligacions que comporta, ja que, en cas contrari, poden derivar-se greus conseqüències, atès que aquests estudiants queden assimilats com a treballadors per compte aliè.

Cal emfatitzar que el teixit empresarial català està constituït fonamentalment per pimes —el 95,5% de les empreses a Catalunya tenen menys de 50 persones ocupades—, i això sovint es tradueix en menys recursos tècnics, de temps i menor capacitat de gestió. A més, el 58% de les pràctiques formatives es realitzen en micro i petites empreses.

 

Sobre el nou Reial Decret 2/2023, de 16 de març, de reforma de les pensions

El nou Reial Decret 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per a l’ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l’establiment d’un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions, determina a partir del proper 1 de gener de 2024 la inclusió dels alumnes universitaris i de formació professional en el sistema de la Seguretat Social durant el període de realització de pràctiques formatives i acadèmiques en empreses.

El nou sistema determina com a persona obligada al compliment de les obligacions davant la Seguretat Social a l’entitat o organisme que financi el programa de formació en el cas de les pràctiques formatives remunerades i, en el cas de les pràctiques no remunerades, a l’empresa, institució o entitat en que es facin les pràctiques, tret que s’estableixi un conveni o acord que subscrigui que l’obligació correspon al centre de formació.