Cecot Formació activa la 3ª edició del programa 30 PLUS en col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya

El 30 PLUS és un programa dirigit a persones majors de 30 anys en situació d’atur i baix nivell formatiu que a Catalunya ronda les 479.000 persones.
  • En els propers dies, es seleccionaran 15 persones desocupades d’entre 30 i 45 anys, que obtindran un contracte laboral d’entre 6 i 9 mesos de durada. I les empreses contractants rebran una subvenció econòmica equivalent al 100% del Salari Mínim Interprofessional (SMI) de 858,55 euros per a 40 hores setmanals.
  •  L’objectiu és reduir l’atur d’aquest col·lectiu i evitar que esdevinguin persones desocupades de llarga durada.

Cecot Formació posa en marxa la tercera edició del programa 30 PLUS, motivat pels bons resultats obtinguts en les dues edicions anteriors que van facilitar a un total de trenta-set persones majors de 30 anys un contracte laboral d’entre 6 i 9 mesos de durada, que han desenvolupat o estan desenvolupant encara en empreses associades a la Cecot.

El programa, que es desenvolupa en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, es basa en l’eix 2 del Pla de Govern 2017-2018, que té com a principal objectiu el de treballar per un país amb més i millor feina i una economia al servei de les persones, potenciant la ocupació estable i de qualitat.

El col.lectiu de les persones de més de 30 anys és el que més s’ha vist afectat per la manca de llocs de treball fruit de la crisi d’aquests darrers anys i de fet, un percentatge força elevat d’aquestes persones encara es troba avui en dia  en situació d’atur. Cal tenir present que l’atur de llarga durada és un dels factors que dificulta més la inserció laboral de les persones que no tenen feina.  A Catalunya, a finals del 2017 es va registrar un atur de més de 479.000 persones.

Els tècnics d’inserció alerten que si no s’efectua una ràpida intervenció es corre el risc de cronificar la seva situació d'atur, és per això que les polítiques actives d'ocupació poden facilitar l'entrada o la reincorporació d'aquestes persones aturades al mercat de treball. En aquest sentit, moltes persones de 30 anys o més que han estat expulsades del mercat de treball, en breu, podrien reincorporar-s'hi de nou i ocupar-se en sectors on anteriorment no havien treballat. Per tant, cal que s'implementin mesures destinades a augmentar la demanda de treball en èpoques de poc creixement, mitjançant programes integrals que fomentin l'ocupació i la creació de llocs de treball. I aquesta és la finalitat del Programa 30 PLUS que va dissenyar Cecot formació l’any passat i que enguany enceta la seva tercera edició.

Així doncs, el 30 Plus s’inscriu en un model de política ocupacional que té com a objectiu la inserció directa en el mercat laboral de persones desocupades amb un  enfocament diferent, ja que la política activa d’ocupació pren com a punt de partida les necessitats reals de l’empresa: en funció de llocs de treball existents a cada territori se seleccionen les persones  més adients per aquestes vacants i se’ls facilita la formació específica més adequada per desenvolupar correctament les tasques que li són requerides, d’aquesta manera es posa l’accent a incentivar la demanda del mercat de treball, i que les persones que hi participen s’insereixin definitivament.

Per a participar en aquest projecte, les persones han d’estar inscrites a l’oficina de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades i hauran de complir els requisits legals per poder formalitzar un contracte de treball.

Cecot formació seleccionarà un total de 15 persones qui rebran actuacions ocupacionals sobre:

  • Experiència professional mitjançant un contracte de treball d’un mínim de 6 mesos.
  • Orientació laboral i acompanyament durant tot el programa.
  • 100 hores de formació professionalitzadora i vinculada al contracte de treball.

D’altra banda, les empreses que subscriguin contractes laborals mitjançant el 30 PLUS es podran beneficiar d’una subvenció econòmica equivalent al Salari Mínim Interprofessional (SMI) i  les pagues extraodrinàries durant els 6 i/o 9 mesos de contracte, proporcional a la jornada i temps treballat; contractes compatibles amb altres incentius fiscals i bonificacions a la contractació; professionals formats en relació al lloc de treball a cubrir; acompanyament durant totes les fases del programa: selecció dels candidats/es, assessorament per a la gestió i sol.licitud de la subvenció, seguiment de la persona contractada, etc.

Aquest programa té una durada d’un any i mig, finalitza el 30 d’abril de 2020 i les empreses disposen fins l’1 d’agost del 2019 per tal de subscriure contractes de treball.