La Cecot lamenta l’increment de l’atur de gener, una tendència que es mantindrà en els propers mesos per la manca d’ajuts directes a les empreses

Més enllà dels efectes Covid-19, Espanya no ha assolit la majoria d’objectius d’ocupació marcats per la UE en l’estratègia de 2020. Continua situant-se la a la cua d’Europa, sobre tot pel que fa a l’atur juvenil.
  • Abad: “Millorar aquests indicadors marcats per la UE no passa per posar més recursos al sistema sinó per canviar els instruments. Any rere any veiem els mateixos resultats i des del sector empresarial estem cansats de dir que el marc laboral no és l’adequat per poder-los revertir. Si estem veient que els instruments no estan funcionant, si us plau, canviem-los”.  
  • Des de la Cecot s’insisteix en la necessitat d’adequar el marc laboral a la realitat del país i en vincular les polítiques actives amb les polítiques passives, així com traspassar les competències d’aquestes a les comunitats autònomes per assolir objectius i aconseguir resultats vinculats al territori.

 

Dimarts, 2 de febrer de 2021. Avui hem conegut les dades de l’atur del mes de gener publicades pel Ministeri de Treball i el balanç interanual que continuen projectant un resultat totalment lligat a l’efecte de la pandèmia. Catalunya tanca amb 508.081 persones aturades registrades a les oficines de Treball el mes de gener, un 2,1% més (10.470 persones) respecte del mes de desembre, sent la segona Comunitat Autònoma, després d’Andalusia, en la qual més ha crescut l’atur registrat interanual en termes absoluts. I cal tenir en compte que les 171.139 persones treballadores en ERTO a Catalunya que no computen en les estadístiques de desocupació.

Per sectors, l’atur ha augmentat en tots ells respecte el mes anterior però es concentra especialment en el sector serveis (8.923 persones), en segon lloc la indústria (372 persones), la construcció (177 persones) i l’agricultura (131 persones més). Territorialment, l’atur registrat ha augmentat en totes les províncies catalanes. Concretament, a Barcelona ha augmentat en 6.778 persones, a Girona s’ha incrementat en 1.219 persones, a Lleida en 869 persones i 1.604 a Tarragona. En termes interanuals, l’atur s’incrementa en un 28,76% a Barcelona, en un 33,10% a Girona, en un 29,73% a Lleida i en un 27,34% a Tarragona.

Amb perspectiva interanual, el creixement de l’atur registrat a Catalunya repunta del +28,2% del mes passat a un +29,06% el mes de gener incorporant 114.399 persones més a l’atur registrat, respecte d’un any abans.

En l’àmbit estatal la xifra de desocupats ha crescut en 76.216 persones, (+1,9%) d'atur que al desembre i un 21,84% més que el gener de fa un any. En total hi ha 3,96 milions d'aturats a Espanya. El nombre de treballadors en ERTO és de 737.969 persones a tot l’Estat.

 

Posicionament Cecot

La Cecot considera que les xifres d’atur registrat, afiliació i contractació del mes de gener són negatives i, en base al sondeig realitzat entre les empreses associades ja en el mes de novembre, és una tendència que es mantindrà els propers mesos donada la inseguretat provocada per la situació sanitària i el fet que una part important d’empreses ja no disposen de recursos que els permeti reactivar la seva activitat. Amb les mesures extraordinàries implementades pels Governs i la manca d’ajuts i suport directe a les empreses obligades a tancar, “ja vam predir un increment de la destrucció d’ocupació però ara sabem que la dada és comparativament pitjor en anys anteriors”.

L'ús dels ERTO com a mecanisme temporal ha resultat efectiu durant el 2020 per reduir la destrucció d’ocupació per impacte de la pandèmia i ha ajudat a parar el cop, possibilitant un escenari on les empreses puguin reactivar l'activitat productiva de manera progressiva, en funció de cada sector, i dotant de liquiditat a les persones treballadores. Ara bé, malgrat la prorrogació d’aquest mecanisme temporal fins el 31 de maig, des de la Cecot insistim en la necessitat urgent que les mesures restrictives per evitar la propagació del virus han de compensar les empreses i autònoms amb ajuts directes i bonificacions més sostingudes en el temps per tal de dotar de seguretat i certeses la presa de decisions que les empreses i autònoms han de realitzar per afrontar el nou exercici econòmic. “Ara ja, hi ha una part de les empreses que, encara que poguessin iniciar l’activitat, molt probablement requeriran ajustar plantilles a la situació actual per poder reactivar-se i val a dir que el RD 272021 de 26 gener pot acabar provocant la fallida i la conseqüent destrucció d’ocupació d’algunes d’elles”.

Per això la Cecot creu necessari actuar amb celeritat i, de manera consensuada administració i agents socials i econòmics, per equilibrar el que considera una excessiva concentració d’esforços en polítiques passives (assistencials), molt necessàries sens dubte, però que no han d’anul·lar els esforços en les polítiques actives. Hem de concentrar tots els esforços en ajuts directes als damnificats, injectar aquests recursos a les empreses i als autònoms a canvi de pagar nòmines i conservar llocs de treball; aportar recursos directament a empreses i autònoms, assegurant-los uns ingressos mínims (70-80%), i al mateix temps conservar millor la capacitat productiva i el teixit empresarial.

 

Més enllà de la situació provocada per la Covid

Espanya tenia tres objectius relacionats amb el mercat laboral espanyol, inclosos dins de l’Estratègia Europa 2020, per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador marcats per la Unió Europea. Aquests objectius es concreten en una taxa d’atur del 74% entre les persones de 20 a 64 anys; reduir al 15% com a mínim l’abandonament escolar i el nivell de persones d’entre 30 i 34 anys amb una llicenciatura havia de ser superior al 44%. Uns objectius que ja eren difícilment assumibles abans de la pandèmia i que amb l’entrada del virus s’han allunyat de la fita.

L’objectiu d’ocupació per a persones entre 20 i 64 anys (66,2%) ha quedat quasi vuit punts per sota del que la Comissió havia marcat per a Espanya (74%) i nou punt de la mitjana dels estats membres (75%).

Pel que fa a la taxa d’abandonament escolar prematur, malgrat Espanya no ha assolit l’objectiu marcat per Brussel·les (15%), aquí sí és important fer constar que s’ha aconseguit passar del 17,3% del 2019 al 16% l’any 2020. Des de la Cecot, aquesta reducció progressiva de l’abandonament és positiva i caldria intensificar-la per arribar al 10% de la mitjana dels països de la UE.

El tercer objectiu laboral per 2020, sí s’ha assolit. Espanya ha aconseguit incrementar el nivell de llicenciats, d’entre 30 i 34 anys, a un 44,8%, superant el 44% marcat per la Unió Europea.

Més enllà d’aquest suspens a la majoria d’objectius d’ocupació, Espanya també ha de millorar l’indicador dels aturats de llarga durada per recomanació del Consell Europeu. Segons les dades de l’EPA del tercer trimestre de 2020, hi ha 1.336.500 persones aturades considerades de llarga durada, un 5,8% d’actius i un 36% dels desocupats.

Cal que els agents econòmics i el Govern accelerin el canvi de model productiu cap a la indústria, la tecnologia, el coneixement i la qualificació de les persones treballadores. El “rescat” amb fons europeus ha de servir per posar en marxa un nou model econòmic amb més incidència de sectors productius industrials i d’R+D+i per assolir una major estabilitat de l’ocupació.

És per això que la Cecot insisteix a la taula del diàleg social a que concreti propostes i implementi les reformes necessàries per tal d’equilibrar els sectors industrial amb el pes que actualment tenen els sectors relacionats amb el turisme i que projecta altes taxes de temporalitat en l’ocupació. En aquest sentit la patronal catalana proposa fer efectiva la definició d’un nou marc laboral, “tothom coincidim en què l’actual marc no s’adapta a la realitat del moment i no ajuda a reimpulsar l’activitat productiva. Fa anys que el teixit empresarial diem que el marc no és l’adequat i la prova fefaent són les dades, any rere any, dels índex d’ocupació. Estem a la cua d’Europa de manera reiterada i continuem aplicant els mateixos instruments exercici rere exercici. Si estem veient que els instruments no estan obtenint bons resultats, si veiem que no estan funcionant, si us plau, canviem-los”, afirma Antoni Abad, president de la Cecot.

I és que malgrat podem celebrar que la taxa d’abandonament escolar s’ha reduit en el darrer any, Espanya continua estan a la cua dels països europeus en atur juvenil, abandonament escolar i desocupació. “Si us plau, apliquem algunes de les polítiques que ja estan implementant altres països de la Unió Europea i que els estan donant bons resultats, per exemple”. 

I en paral·lel a una reforma del mercat laboral, la Cecot manté la proposta de fer una vinculació efectiva entre polítiques actives i polítiques passives per tal de concertar els objectius socials i econòmics que necessitem i determinar les actuacions a l’assoliment de resultats. “Dins d’aquesta proposta, des de la Cecot considerem necessari que l’Estat traspassi determinades competència en polítiques passives a les comunitats autònomes per eliminar la disfunció existent i perpètua entre aquestes i les polítiques actives, ja de per si condicionades, i que s’han de gestionar des dels territoris. Només amb aquest concert entre passives i actives, les administracions autonòmiques i locals poden potenciar i adaptar les actuacions en base a la realitat del territori i fer incidència directa en l’ocupabilitat de les persones que hi viuen en ells”, conclou Abad.